Fler branscher

GS1 Sweden kan hjälpa alla branscher spara pengar, förbättra servicen till sina kunder och partners och öka försäljningen genom att använda/utnyttja GS1:s standarder.

Har du inte hittat din bransch bland rubrikerna här? 

Läs gärna mer om olika branscher på vår globala hemsida

Läs mer om våra användargrupper

 

 

Affärsnytta

Oavsett om ditt företag är stort eller litet har du ungefär samma behov: att skapa värde genom att attrahera nya kunder och behålla de kunder du har. De standarder som vi på GS1 tar fram tillsammans med våra kunder optimerar din affärsnytta, bland annat genom effektivare värdekedja, ökad trygghet och säkerhet samt bättre spårbarhet. Allt det här ger bättre affärer och främjar hållbarheten för din verksamhet. 

Användargrupper

Utveckling och underhåll av GS1:s standarder, lösningar och tjänster sker tillsammans med våra användare i arbetsgrupper. Genom att delta i GS1:s användargrupper är man med och påverkar standarder och processer samtidigt som arbetet även genererar ökad kunskap och en bredare förståelse mellan affärspartners.