Identifiera elanläggningar

I Sverige används GSRN (Global Service Relation Number, GS1-affärsrelationsnummer) för att identifiera elanläggningar, det vill säga mätpunkter.

Skapa GSRN för att identifiera elanläggning (mätpunkt)

GSRN består av 18 siffror, och byggs upp av ett GS1 Företagsprefix, ett löpnummer och en kontrollsiffra.

GS1 Sweden tilldelar de svenska elnätsföretagen ett GS1 företagsprefix där ett branschgemensamt nummer ingår. Detta gör det möjligt att använda sig av ett kortare nummer för anläggnings- eller mätpunktsidentiteten i till exempel muntlig kommunikation. Ett elnätsföretag tilldelas företagsprefixet 735999XXX, där XXX är unikt för företaget. Därefter identifierar elnätsföretaget själv sina anläggningar.

Så här skapar du GSRN för en elanläggning:

Regler vid försäljning och överlåtelse av anläggningar

Anläggningarna behåller sin identitet även om äganderätten för anläggningen övergår till ett annat företag. Det vill säga, om ett elnätsföretag säljer en del av sitt elnät, och därmed ett antal anläggningar, ska anläggningarna behålla identiteterna i det sålda elnätet. Om ett elnätsföretag upphör att existera och helt övertas av ett annat företag ska även företagsprefixet överlåtas till den nya ägaren.

Att märka en anläggning med streckkod

Streckkoden GS1-128 används för att märka en elanläggning med GSRN.

I GS1-128 ingår så kallade applikationsidentifierare (AI). De beskriver vilken typ av dataelement som finns i streckkoden. En applikationsidentifierare består av två till fyra siffror och skrivs ut i parentes under streckkoden tillsammans med dataelementet. Applikationsidentifieraren för GSRN är 8018.

Att lagra anläggningsidentiteten i en databas

När anläggningsidentiteten ska lagras i en databas ska alla siffror i GSRN anges, även om ett kortare nummer används vid muntlig kommunikation.

Observera att siffrorna för applikationsidentifieraren inte ska lagras i databaser tillsammans med anläggningsidentiteten.

Lista med elnätsföretag

När en elkund ska byta elleverantör är det viktigt för den nya elleverantören att veta vilket nätföretag som ansvarar för elanläggningen där bytet ska ske. Med hjälp av mätpunktsidentiteten/anläggningsidentiteten (GSRN) kan du i listan nedan leta upp vilket nätföretag som ansvarar för en specifik elanläggning. 

Ladda ner lista med elnätsföretag (.xls)