El, vatten och gas

Genom att elbranschen använder ett enhetligt, globalt identifieringssystem av elanläggningar och mätpunkter skapas större säkerhet och effektivitet. Standarder förenklar samarbetet mellan aktörer i branschen. Det gäller även för gas och vatten.

Numera kan elkunder välja vilket elhandelsbolag de vill köpa el av, men få elen distribuerad av den lokala elnätsleverantören. För att leverantörerna ska kunna samarbeta när kunderna byter leverantör har elbranschen valt att skapa unika identiteter för elmätare, anläggningar och mätpunkter med hjälp av GS1:s standarder vilket förenklar samarbetet i branschen.

Elanläggningarna får inte sammanblandas eftersom mätarställningen läses av och uppgift om förbrukning lagras i ett gemensamt system. GS1:s standarder förenklar samarbetet och kommunikationen mellan elbolagen samtidigt som sammanblandningar undviks. Elnätsleverantören kan dessutom lagra ytterligare information, till exempel kunduppgifter och teknisk anläggningsdata i en databas, och koppla samman informationen med anläggningsidentiteten.

Med en global och enhetlig identifiering på plats har branschen fortsatt att effektivisera andra delar som exempelvis hantering av fakturor där GS1 Sweden tillsammans med användarna utvecklat en affärsprocess för periodisk fakturering som effektiviserar administration av fakturor.

 

Har du frågor om GS1 och el, vatten och gas är du välkommen att kontakta kundservice.

Läs mer om våra användargrupper

Läs mer om olika branscher på vår globala hemsida