Media

Musik

GS1:s standarder används i stor utsträckning av producenter, artister och skivbolag för att kunna skydda och spåra musikintäkter.

Den svenska musikindustrin är en av de mest spännande branscherna. Det har skett en enorm förändring under de senaste åren med den dramatiska ökningen av digitala nedladdningar och streamingtjänster. Det finns en oro för piratkopiering och behovet att skydda sin royalty är en konstant faktor.

Våra globalt erkända standarder spelar en viktig roll i att hjälpa till att lösa dessa problem.

GS1 Sweden samarbetar med Grammotex musikdatabas som innehåller omkring 130 000 beställningsbara musikartiklar på CD och DVD, indelade i ett antal kategorier med en mängd olika sökalternativ för dig som är leverantör, distributör eller återförsäljare av musik i Sverige. Grammotex samägs av de ledande musikdistributörerna.

Böcker, tidskrifter och noter

Detaljhandeln är en av GS1:s prioriterade branscher, både globalt och i Sverige. Är du verksam inom detaljhandeln och har någon fråga som du vill att vi för upp på agendan är du mer än välkommen att kontakta oss.

Även inom böcker, tidskrifter och noter används GS1:s standard för att effektivisera handel, logistik och information till konsument.

Här finns information om hur böcker, tidskrifter, och noter numreras med ett unikt nummer.

Numrera böcker, noter och tidskrifter

Böcker, noter och tidskrifter kan numreras med GTIN-13 på samma sätt som andra varor. Det går även att göra om branschkoderna ISBN (för böcker), ISMN (för musikblad och noter) och ISSN (för periodiska tidskrifter) till ett GTIN-13.

All information om ISBN, ISMN och ISSN finns på webbplatserna för Kungliga bibliotekets ISBN-centralen respektive ISSN Sverige.

Läs mer om ISBN på ISBN-centralens webbplats ›
Läs mer om ISMN på ISBN-centralens webbplats ›
Läs mer om ISSN på ISSN Sveriges webbplats ›

Numrera tidskrifter

Kontakta GS1 Sweden för information om numrering av tidskrifter som distribueras av förlaget själva.

Så här skapar du ett nummer för en tidskrift med ett nummer från GS1 Sweden:

 

 

 

 

Kontakta Tidsam för information om numrering av tidskrifter som distribueras av Tidsam.

Läs mer om våra användargrupper

Läs mer om olika branscher på vår globala hemsida

Har du frågor om GS1 och detaljhandel är du välkommen att kontakta kundservice.