Kläder/skor

I många år har kläd- och skoindustrin aktivt stött GS1:s standarder och det engagemanget fortsätter än i dag. 

Idag har konsumenterna mer makt. De förväntar sig korrekt, tydlig produktinformation och information om tillgången på produkten. De kommer helt enkelt att gå vidare till nästa butik eller kanal, om de inte kan hitta de produkter de vill ha när de vill ha dem.

Detta kräver förbättrad lagerstyrning, mer effektiv supply chain, bättre transparens och förmåga att möta konsumenternas önskemål. Effektiva affärsprocesser och  förbättrad produktsäkerhet blir också allt viktigare inledningsvis på områden som kläder, skor och handelsvaror.

Rätt produkt på rätt plats i rätt tid.”

Det som började för flera decennier sedan med EAN-koden och Electronic Data Interchange (EDI) har nu utvecklats till att även omfatta Electronic Product Code (EPC) -aktiverade radiofrekvensidentifiering (RFID).

Många av de nationella GS1-organisationerna runt om i världen arbetar mycket aktivt inom olika detaljhandelsbranscher. Det finns mycket idéer att hämta och lärdomar att dra från arbetet inom våra systerorganisationer, till exempel:

Läs mer om våra användargrupper

Läs mer om olika branscher på vår globala hemsida

Har du frågor om GS1 och detaljhandel är du välkommen att kontakta kundservice.