Detaljhandel

GS1:s standarder gör det möjligt för detaljhandeln att identifiera, fånga och dela produktinformation längs hela värdekedjan.

Ikon

Vi hjälper dig att stärka tillväxten i din verksamhet och förbättrar effektivitet, säkerhet och hållbarhet.

Detaljhandeln är en av GS1:s prioriterade branscher, både globalt och i Sverige. Är du verksam inom detaljhandeln och har någon fråga som du vill att vi för upp på agendan är du mer än välkommen att kontakta sektoransvarig. Kontaktinformation hittar du längst ned.

Konsumenten förväntar sig att man kan få korrekt och utförlig information om produkterna i dag.”

 

Läs mer om våra användargrupper

Läs mer om olika branscher på vår globala hemsida

Har du frågor om GS1 och detaljhandel är du välkommen att kontakta kundservice.

Se också:  

Affärsnytta

Oavsett om ditt företag är stort eller litet har du ungefär samma behov: att skapa värde genom att attrahera nya kunder och behålla de kunder du har. De standarder som vi på GS1 tar fram tillsammans med våra kunder optimerar din affärsnytta, bland annat genom effektivare värdekedja, ökad trygghet och säkerhet samt bättre spårbarhet. Allt det här ger bättre affärer och främjar hållbarheten för din verksamhet. 

Användargrupper

Utveckling och underhåll av GS1:s standarder, lösningar och tjänster sker tillsammans med våra användare i arbetsgrupper. Genom att delta i GS1:s användargrupper är man med och påverkar standarder och processer samtidigt som arbetet även genererar ökad kunskap och en bredare förståelse mellan affärspartners.

"Piratkopiering är ett globalt problem som växer explosionsartat"

Den mörka delen av världshandeln kan liknas vid den delen av isberget som finns under ytan. Den delen vi inte kan se. Där ryms organiserad brottslighet, med droghandel, illegal vapenhandel, handel med stöldgods, kriminella tjänster – samt den explosionsartat ökande handeln med piratkopierade varor.  

Nytt branschöverskridande samarbete om spårbarhet

GS1 har nu startat en ny användargrupp för spårbarhet. Syftet är att uppdatera dagens branschöverskridande standard för spårbarhet för en ännu effektivare och säkrare global handel. Den 23 april hölls det första mötet i Stockholm. 

Nudie Jeans vill öka spårbarheten

Kraven på spårbarhet ner till varje enskild produkt ökar i många branscher. Klädföretaget Nudie Jeans arbetar för att om några år kunna ge kunderna besked om hur varje plagg har producerats.