Byggmaterial, VVS & el

Genom att använda GS1-standardernas artikelnummer (GTIN) och streckkoder skapas det ordning i lager och butiker. Identifieringen säkerställer även att man hittar information om en och samma produkt i flera databaser samt ger möjlighet till spårbarhet genom hela livscykeln. 

En av utmaningarna för bygghandeln och grossister är att hålla reda på det stora antalet artiklar som måste hanteras dagligen. Det handlar både om att kunna identifiera artiklarna och om att snabbt och enkelt läsa av artikelnumren, till exempel på lagret eller i kassan.

En annan utmaning är att få de olika produkt- och miljödatabaserna inom byggsektorn att säkerställa att deras kunder kan hämta information från olika datakällor och vara säkra på att informationen handlar om en och samma produkt.

GS1 Sweden samarbetar med branschen

GS1 Sweden har en nära samverkan med Byggmaterialhandlarna/ Branschrådet Vilma, VVS-Företagen/RSK och Sveriges Elgrossister. Tillsammans med branscherna drivs frågor kring identifiering, märkning och utbyte av affärsinformation framåt. Just nu pågår arbete med att lösa frågan om hur man till exempel numrerar och märker sågade trävaror, fönster eller andra artiklar som varierar i längd och/eller storlek. En annan fråga är hur man identifierar och märker produkter som specialtillverkas vid beställning.

Vi arbetar även med aktörer som driver branschrelaterade databaser som Logiq (Finfo), VVS-information, E-nummer databasen och BASTA.

Var med och påverka utvecklingen av GS1:s standarder

Du som är verksam inom byggmaterialbranschen och vill vara med och utveckla GS1:s standarder, lösningar och tjänster är välkommen att delta i det arbete som GS1 Sweden driver tillsammans med respektive organisation. Arbetet sker i användargrupper.

GS1 Artikelinformation – Logistisk information för bygg, el och VVS

En beskrivning av hur den logistiska informationen om en artikel paketeras i GS1:s standard för artikelinformation finns i de nedladdningsbara dokument som finns nedan, vilka är resultatet av ett gemensamt arbete mellan Logiq/Finfo, Svenska Rörgrossistföreningen VVS, Sveriges Elgrossister och Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund genom projektet Vilma. 

En gemensam definition underlättar vid överföring av artikelinformation, något som behövs för att mer effektivt kunna ta emot och hantera produkter. 

Ladda ner GS1 Artikelinformation – Logistisk information för bygg, el och VVS

 

De mest använda GS1-standarderna inom bygg, VVS & el är: 

Kom igång med att använda GS1-standarder

Genom att abonnera på GS1 Företagsprefix/nummerserie får du tillgång till alla våra standarder.

Beställ ett GS1 Företagsprefix och kom igång med att skapa GTIN, GLN och andra standarder för identifiering.

 

Läs mer om olika branscher på vår globala hemsida

Har du frågor om GS1 och bygg är du välkommen att kontakta kundservice.