Bygga och förvalta

Det finns ett önskemål från myndigheter om ökad spårbarhet för produkter och material i byggnader. När en byggnad ska uppföras eller i senare skede förvaltas, är det viktigt att ha ordning på vart produkter ska levereras eller var i en byggnad en viss produkt finns.

GS1:s lokaliseringsnummer, GLN, kan identifiera alla fysiska platser en aktör har behov av, oavsett om det är leveransplatser, byggnader eller enskilda rum. Likaså när affärsparter skickar beställningar och fakturor elektroniskt används GLN för att identifiera affärsparter och leveransplatser samt för att styra fakturor till rätt it-system.

Genom att använda GS1:s identifiering för artiklar (GTIN) och platser (GLN) går det att sammanställa en säker dokumentation vilket underlättar framtida förvaltning och materialinventeringar i samband med ändring, sanering eller rivning.

GS1 samarbetar med BIM Alliance, en sektorsdriven ideell förening som arbetar för bättre samhällsbyggande. Målet är att  koppla ihop BIM’s funktions- och egenskapsdeklarerade objekt med produkter identifierade med GS1:s artikelnummer.

GS1 har även sedan länge haft samarbete med BEAst där ett av de projekt GS1 medverkat i, är framtagandet av kollietikett för byggleveranser, BEAst Label. Etiketten har som syfte att effektivisera den interna logistiken på en byggarbetsplats.

De mest använda GS1-standarderna inom förvaltning är: 

Kom igång med att använda GS1-standarder

Genom att abonnera på GS1 Företagsprefix/nummerserie får du tillgång till alla våra standarder.

Beställ ett GS1 Företagsprefix och kom igång med att skapa GTIN, GLN och andra standarder för identifiering.

Var med och påverka utvecklingen av GS1:s standarder

Du som är verksam inom byggbranschen och vill vara med och utveckla GS1:s standarder, lösningar och tjänster är välkommen att delta i det arbete som GS1 Sweden driver tillsammans med respektive organisation. Arbetet sker i användargrupper.

Läs mer om våra användargrupper

Läs mer om olika branscher på vår globala hemsida

Har du frågor om GS1 och bygg är du välkommen att kontakta kundservice.