Belysning

Genom att arbeta med GS1:s standarder för att identifiera produkter och skapa och skicka artikelinformation säkerställs att leverantör och brukare pratar samma språk. Det underlättar i administrationen av produktdatabasen såväl hos leverantör som hos brukaren. Det skapar möjlighet för spårbarhet kring vilka produkter som finns i ett anläggningsregister.

En av utmaningarna inom offentlig belysning är att utvecklingen snabbt går framåt. Det handlar om att kunna identifiera artiklarna och att det som levereras inte alltid är det som ursprungligen beställdes på grund av snabb utveckling. Det finns också kundspecifika beställningar och konfigurerade produkter som måste kunna hanteras effektivt.

När dessa utmaningar är lösta är grunden lagd för att kunna kommunicera med sina samarbetspartners, eftersom parterna nu kan tala samma språk. 

GS1 Sweden samarbetar med branschen

GS1 Sweden har nära samverkan med Trafikverket, Sveriges Elgrossister, Trafikkontoret i Stockholm och ett antal leverantörer och grossister. Tillsammans med branschen drivs frågor kring artikelinformation, identifiering, märkning och utbyte av affärsinformation framåt. 

En gemensam branschstandard för belysningsmateriel innebär att vi kommer få större kontroll på produkter vid projektering, genomförande och vid framtida drift- och underhållsinsatser. Det innebär också att vi i framtiden, vid utbyte, kommer att ha enklare spårbarhet för materiel och därigenom bättre kontroll på kostnader.” — Anders Hedlund, Trafikkontoret, Stockholms stad

 

Läs mer om olika branscher på vår globala hemsida

Har du frågor om GS1 och bygg är du välkommen att kontakta kundservice.