Bygg

Byggbranschen tillämpar olika delar av GS1:s standarder i syfte att effektivisera sina verksamheter. Från att använda GS1:s artikelnummer (GTIN) och streckkoder för att skapa ordning i lager och butiker till att hitta information om en och samma produkt i flera databaser. Detta ger möjlighet till spårbarhet genom hela livscykeln.

Ökad spårbarhet för produkter och material i byggnader är även ett önskemål från myndigheter. När en byggnad ska uppföras eller i senare skede förvaltas, är det viktigt att ha ordning på vart produkter ska levereras eller var i en byggnad en viss produkt finns.

Genom att använda GS1:s identifiering för artiklar (GTIN) och platser (GLN) går det att sammanställa en säker dokumentation vilket underlättar framtida förvaltning och materialinventeringar i samband med ändring, sanering eller rivning.

Ett branschgemensamt beslut togs den 12 april 2018, om att GTIN ska vara den gemensamma standardiserade identifikationen och att alla producenter och leverantörer ska använda den på samtliga byggprodukter.

Kom igång med att använda GTIN

GTIN skapar du genom att abonnera på GS1 Företagsprefix/nummerserie.

Beställ ett GS1 Företagsprefix och kom igång med att skapa GTIN och streckkoder.

En steg för steg-guide om hur du skapar en streckkod med GTIN

Var med och påverka utvecklingen av GS1:s standarder

Du som är verksam inom Bygg och DIY och som och vill vara med och utveckla GS1:s standarder, lösningar och tjänster är välkommen att delta i det arbete som GS1 Sweden driver tillsammans med respektive organisation. Arbetet sker i användargrupper.               

Läs mer om olika branscher på vår globala hemsida

Har du frågor om GS1 och bygg är du välkommen att kontakta kundservice.

Se också:

Affärsnytta

Oavsett om ditt företag är stort eller litet har du ungefär samma behov: att skapa värde genom att attrahera nya kunder och behålla de kunder du har. De standarder som vi på GS1 tar fram tillsammans med våra kunder optimerar din affärsnytta, bland annat genom effektivare värdekedja, ökad trygghet och säkerhet samt bättre spårbarhet. Allt det här ger bättre affärer och främjar hållbarheten för din verksamhet. 

Användargrupper

Utveckling och underhåll av GS1:s standarder, lösningar och tjänster sker tillsammans med våra användare i arbetsgrupper. Genom att delta i GS1:s användargrupper är man med och påverkar standarder och processer samtidigt som arbetet även genererar ökad kunskap och en bredare förståelse mellan affärspartners.

Standard för leverans till rätt rum på bygget

En ny standard för en rationellare byggprocess har tagits fram av byggbranschen. Den gör det möjligt att märka och leverera bygg- och installationsprodukter så att de hamnar på exakt rätt position, till exempel rätt rum i en viss lägenhet. – Det är en lösning som sparar stora summor både för oss och för leverantörerna, säger Lars Gutwasser, logistikchef på Peab, som genomfört ett tiotal pilotprojekt inom ramen för projektet ”Effektivare varuförsörjning”.

Ahlsell sparar pengar med RFID

För att effektivisera sin logistik har handelsföretaget Ahlsell märkt sina plastpallar och plastpallboxar med RFID-taggar innehållande en returlastbäraridentitet – GRAI. Det innebär bland annat att knappast några lastbärare längre går till fel omlastningspunkter, vilket ger stora kostnadsbesparingar.