Din bransch

GS1:s standarder är skapade för att passa alla typer av företag, oavsett i vilken bransch företaget verkar och hur stort eller litet företaget är. Det är en stor fördel för företag som är verksamma inom flera branscher parallellt.

GS1 hjälper mer än 25 branscher att göra bättre affärer

Vi vet att varje bransch har särskilda möjligheter och utmaningar. Därför erbjuder vi branschspecifika lösningar. Våra experter och kunder arbetar tillsammans i användargrupper för att bättre identifiera och möta affärsbehoven. Vi samarbetar med flertalet industrier genom olika branschinitiativ. På så sätt kan vi bland annat:

  • bidra till att förbättra produktinformationen
  • öka företagens effektivitet
  • förbättra produktsäkerheten

Vi gör det möjligt för våra kunder att spara pengar, att förbättra servicen till sina kunder och partners, och att öka försäljningen genom att använda sig av GS1:s standarder.

Vi har ett sätt att unikt identifiera, fånga och dela information om saker över hela världen.”

GS1 har:

  • Pålitliga nummerserier för globalt unik identifiering
  • Universella streckkoder för automatiserade flöden
  • Beprövade metoder för att dela information mellan affärssystem
  • Neutrala mötesplatser för samarbete
  • Ett enormt nätverk med 12 000 kunder i Sverige och mer än en miljon kunder i hela världen
  • Världens mest utbredda standard inom supply chain
  • Bred kunskap om affärsprocesser och varuflöden

 

Vill du vara med och påverka?

  

Affärsnytta

Oavsett om ditt företag är stort eller litet har du ungefär samma behov: att skapa värde genom att attrahera nya kunder och behålla de kunder du har. De standarder som vi på GS1 tar fram tillsammans med våra kunder optimerar din affärsnytta, bland annat genom effektivare värdekedja, ökad trygghet och säkerhet samt bättre spårbarhet. Allt det här ger bättre affärer och främjar hållbarheten för din verksamhet. 

Användargrupper

Utveckling och underhåll av GS1:s standarder, lösningar och tjänster sker tillsammans med våra användare i arbetsgrupper. Genom att delta i GS1:s användargrupper är man med och påverkar standarder och processer samtidigt som arbetet även genererar ökad kunskap och en bredare förståelse mellan affärspartners.