Logistikflödet

Affärsprocessen Logistikflödet är en lösning för att utbyta affärsinformation elektroniskt för tredjepartslogistik och samdistribution.

Logistikflödet innebär att säljare och köpare av lagertjänster alltid har tillgång till samma information om artiklar och lagersaldon. Det stödjer också processer för ompackning samt in- och utleveranser till och från lager. GS1 tillhandahåller två olika lösningar, LIM Warehouse Management och Tredjepartslogistik ESAP 25 som är en äldre affärsprocess.

Affärsnyttan med Logistikflödet

Översikt Logistikflödet

Gå till den tekniska dokumentationen för Logistikflödet