Affärsnyttan med ESAP 9.1

ESAP 9.1 ger säkerhet i dina affärer

Genom att följa ESAP 9.1 kommer parterna alltid ha samma och aktuell information om till exempel mätpunkter, elanläggningar, avtalspriser och artikelinformation i sina system. Det underlättar för leverantören vid fakturering och gör det möjligt för köparen att bokföra och kontrollera fakturan automatiskt.

Eventuella fel i fakturan upptäcks direkt vid den automatiska kontrollen. Det gör att köparen endast betalar för förbrukning för avtalade anläggningar och till rätt pris. Köparen kan dessutom vara säker på att inte råka betala något annat företags fakturor. Leverantören å sin sida får rätt betalning i rätt tid.

Elektronisk handel blir enklare med ESAP 9.1

Eftersom ESAP 9.1 är klart och tydligt beskriven innebär det att alla parter implementerar affärsprocessen på samma sätt. Det gör att fakturamottagaren och fakturautställaren kan använda samma lösning för alla olika affärsparter.

ESAP 9.1 utvecklas och förvaltas tillsammans med användarna

För att en affärsprocess ska ge nytta för alla parter är det viktigt att både köpare och säljare deltar i utvecklingen. En affärsprocess behöver dessutom fortsätta att utvecklas i takt med att nya affärskrav tillkommer. Utan en fungerande förvaltning tas ofta tillfälliga lösningar fram, vilket alltid ger oönskade kostnader.

När GS1 Sweden utvecklar ESAP 9.1 tillsammans med företagen som använder affärsprocessen fungerar vi som en neutral part för att säkerställa att resultatet ger affärsnytta för alla parter. GS1 Sweden har en stabil organisation med långsiktig finansiering som tar hand om förvaltningen av ESAP 9.1 vilket innebär att affärsprocessen kan utvecklas vid behov.