ESAP 9.1 - Periodisk fakturering

Affärsprocessen ESAP 9.1, Periodisk fakturering, effektiviserar handel med till exempel el, vatten eller telefonitjänster, genom att parterna utbyter informationen elektroniskt. 

Processen används för handel med produkter och tjänster som baseras på uppmätt förbrukning och som faktureras periodiskt.

Affärsnyttan med ESAP 9.1

Gå till den tekniska dokumentationen för ESAP 9.1

Genom att följa ESAP 9.1 kommer parterna alltid ha samma och aktuell information om till exempel mätpunkter, elanläggningar, avtalspriser och artikelinformation i sina system.”