ESAP 6 - Avrop mot ramavtal

Affärsprocessen ESAP 6, Avrop mot ramavtal, är en lösning för att utbyta affärsinformation elektroniskt.

Vi har utvecklat ESAP 6 tillsammans med kommuner, landsting och deras leverantörer och den är därför anpassad efter användarnas behov. ESAP 6 är godkänd och rekommenderas av SFTI.

Affärsnyttan med ESAP 6

Gå till den tekniska dokumentationen för ESAP 6

Konsignationslager

Med ESAP 6 kan köparen vara säker på att beställa rätt varor med rätt kvantitet till rätt pris och få dem levererade till rätt plats vid rätt tidpunkt. Eftersom alla uppgifter redan finns i systemen kan fakturan kontrolleras automatiskt mot avtal och prislista och leverantören kan vara säker på att få rätt betalning i rätt tid.”