ESAP 23 - Reglering av avtalsstöd

Affärsprocessen ESAP 23, Reglering av avtalsstöd, underlättar vid fakturering av avtalsstöd genom att parterna kan utbyta informationen elektroniskt. 

ESAP 23 är utvecklad för att fungera tillsammans med affärsprocessen för handelsflödet, ESAP 20, och affärsprocessen för avrop mot ramavtal, ESAP 6.

Affärsnyttan med ESAP 23

Översikt ESAP 23

Gå till den tekniska dokumentationen för ESAP 23

Vi sparar en och en halv dags arbete för en person i veckan.” — Kalle Beckman, Procordia