ESAP 22 - Inköps- och försäljningsprognos

Affärsprocessen ESAP 22, Inköps- och försäljningsprognos, effektiviserar informationsflödet vid kampanjprognoser och säsongsvariationer genom att parterna utbyter informationen elektroniskt. 

Vi har utvecklat ESAP 22 tillsammans med företag i dagligvaru- och livsmedelshandeln och den är därför anpassad efter branschens behov.

Affärsnyttan med ESAP 22

Gå till den tekniska dokumentationen för ESAP 22

ESAP 22 gör det lättare för leverantör och grossist att utbyta information och gemensamt planera kampanjer”