ESAP 20.1 - Leveransflödet

Affärsprocessen ESAP 20.1 - Leveransflödet, är en lösning för att utbyta affärsinformation elektroniskt inom detaljhandeln. 

Leveransflödet är en etablerad process som effektiviserar verksamheten och skapar ordning och reda. Vi har utvecklat Leveransflödet tillsammans med företag i dagligvaru-, storhushåll- och livsmedelshandeln och den är därför anpassad efter branschens behov. Leveransflödet kan även användas inom annan detaljhandel.

Affärsnyttan med ESAP 20.1

Översikt ESAP 20.1

Gå till den tekniska dokumentationen för ESAP 20.1

Med Leveransflödet blir det lätt att ha kontroll över varorna på lagret, följa varorna under transporten och hålla reda på vart de har levererats. Det minskar svinn, ger kortare ledtider och ger spårbarhet i hela kedjan från tillverkare till slutkund.”