Affärsnyttan med Transportflödet

Transportflödet ger affärsnytta för både transportören och transportköparen.

Transporternas miljöpåverkan minskar med Transportflödet

Med Transportflödet kan du som transportör planera transporterna så att du vet i förväg när, hur mycket och vad dina kunder vill transportera och vart godset ska. På så sätt kan du samordna transporterna och lasta fordonen med så hög fyllnadsgrad som möjligt. Det gör att du kan optimera transporterna och reducera tomt lastutrymme.

Du får bättre kontroll och spårbarhet med Transportflödet

Som transportköpare kan du få bättre kontroll på godset under transporten med Transportflödet. Genom att transportören skickar en statusrapport kan du få besked om sändningen, till exempel var den befinner sig eller om den är levererad.

I Transportflödet använder transportören transportetiketter för att identifiera godset. Transportetiketterna innehåller SSCC (Serial Shipping Container Code, GS1-kollinummer) som gör det möjligt att spåra godset.

Du sparar pengar med Transportflödet

Transportflödet effektiviserar och snabbar upp all administration och dokumenthantering som ska utföras vid sidan av själva transporten. Det sparar tid vid i-, ur- och omlastning och ger effektivare orderläggning och fakturahantering.

Modellen för Transportflödet, Logistics Interoperability Model (LIM), är framtagen i ett internationellt projekt med transportörer och transportköpare. Från Sverige har bland annat ICA, DSV, DHL, Posten Logistik, Schenker, Stena Line och Bring Frigo deltagit i arbetet.