Transportflödet

Affärsprocessen Transportflödet används mellan transportköpare och transportör för att utbyta affärsinformation elektroniskt i samband med ett transportuppdrag. 

Affärsprocessen har stöd för intermodala transporter, då flera transportslag, som tåg, lastbil och färja, kombineras för att transportera godset. Transportflödet är även anpassat för transporter över landsgränserna.

Affärsnyttan med Transportflödet 

Översikt Transportflödet

Gå till den tekniska dokumentationen för Transportflödet

Vi sparar minst hälften av arbetet jämfört med manuell bokning, vi minskar tiden vid lastning och lossning och vi får dessutom kontroll på hur lång tid varje moment tar.” — Christer Kjellberg, IT-chef på Stena Line Freight