GUSI - Inköp av direkt material till produktion

GUSI (Global Upstream Supply Initiative) är GS1:s affärsprocess för inköp av direkt material till produktion. Syftet är att effektivisera i leveranskedjan och produktionsprocessen genom att korta ledtider och minska kostnader.

GS1 har hjälpt handeln och deras leverantörer…

Med hjälp av GS1:s standarder har handeln och deras leverantörer effektiviserat sina varu- och informationsflöden. GS1:s standarder för identifiering, märkning och elektronisk handel har gett dem:

 • kortare ledtider
 • förbättrad logistik
 • ökad spårbarhet
 • effektivare administration
 • minskade kostnader.

På liknande sätt kan handelns leverantörer, det vill säga producenterna, och de företag som levererar förpacknings- och råmaterial samarbeta för att effektivisera sina processer.

…nu är det dags för nästa länk i kedjan

GUSI (Global Upstream Supply Initiative) är GS1:s affärsprocess för inköp av direkt material till produktion. Syftet är att effektivisera i leveranskedjan och produktionsprocessen genom att korta ledtider och minska kostnader. Några av världens största producenter och deras leverantörer av direkt material har redan kunnat visa mycket goda resultat med GUSI.

Vad är GUSI?

GUSI bygger på att handelsparterna använder gemensamma standarder och att de delar med sig av information till varandra. Det sparar tid och pengar, och det ger även ett nära samarbete och ökat förtroende mellan handelsparterna.

GUSI beskriver informationsflödet mellan handelsparterna från avtal till faktura. Affärsprocessen beskriver vilken information som tillverkarna och deras leverantörer av direkt material ska skicka till varandra och hur informationen ska skickas.

Läs mer om GUSI på GS1:s globala webbplats

På samma sätt som exempelvis ESAP20 (GS1 Swedens affärsprocess för handelsflödet) består GUSI av en handledning och affärsdokument.

Fördelar för leverantörer av direkt material

 • Minskade kostnader när samma automatiserade arbetssätt används oavsett partner.
 • Tillförlitligare prognoser och produktionsplanering.
 • Effektivare logistik och ökad transportoptimering.
 • Mer optimerad lagernivå.
 • Minskad manuell administration.

Fördelar för producenter

 • Minskade säkerhetslager när det är leverantören av direkt material som ansvarar för lagernivån.
 • Mer optimerad produktionskapacitet.
 • Minskad manuell administration.
 • Förbättrad servicegrad till handeln.
 • Kortare ledtider till kund.

Fördelar för grossister och handel

 • Kortare ledtider för produktintroduktioner.
 • Förbättrad servicegrad till kund.

Ladda ner denna sida som pdf