Märka ytterförpackningen

En ytterförpackning är en förpackning som innehåller ett antal konsumentförpackningar. Ytterförpackningen är ofta den artikelnivå som kan beställas från leverantör eller grossist. När ytterförpackningen är numrerad med ett artikelnummer vet köpare och säljare att rätt artikel har beställts.

Välj streckkod beroende på typ av artikelnummer

För att ge en ytterförpackning ett unikt nummer kan förpackningen numreras med ett GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer). GTIN för en ytterförpackning kan vara någon av GTIN-13 eller GTIN-14 eller i undantagsfall GTIN-12. För att skapa ett GTIN behöver du ett GS1 Företagsprefix.

Ytterförpackningen är numrerad med GTIN-13 eller GTIN-12

Om ytterförpackningen är numrerad med GTIN-13 eller GTIN-12 överförs artikelnumret med någon av streckkoderna EAN-13GS1-128 eller ITF-14.

Ytterförpackningen är numrerad med GTIN-14

Om ytterförpackningen är numrerad med GTIN-14 överförs artikelnumret med någon av streckkoderna GS1-128 eller ITF-14.

Observera att ytterförpackningen inte får ha samma artikelnummer som konsumentförpackningen.

Välj streckkod beroende på hur streckkoden ska användas

  • EAN-13 och ITF-14 kan användas för att märka ytterförpackningar när streckkoden inte behöver innehålla någon annan information än GTIN.
  • ITF-14 är mindre känslig för sämre tryckkvalitet än till exempel EAN-13, och ITF-14 är därför lämplig att användas vid till exempel märkning på wellpapp.
  • Om ytterförpackningen kan komma att säljas obruten till konsument bör den märkas med EAN-13 för att streckkoden ska kunna läsas av i utgångskassan.
  • GS1-128 kan användas för att märka ytterförpackningar när ytterligare information än endast GTIN, till exempel batchnummer, bästföredatum och nettovikt behöver överföras.

Klartextinformation på ytterförpackningen

Om leverantören använder ett annat artikelnummer än GTIN vid kommunikation med kunderna bör även leverantörens artikelnummer anges i klartext på ytterförpackningen.

Ytterförpackningen bör även märkas i klartext med artikelbenämning, antalet konsumentartiklar i ytterförpackningen samt mängd. Exempel: ”Kexchoklad 24 x 100 gram”.

Transportförpackningar och samlingsförpackningar

Transportförpackningar, eller samlingsförpackningar, behöver inte märkas med streckkod eftersom de endast är till för att hålla samman ett antal ytterförpackningar. Förpackningen ska inte kunna beställas eller senare säljas som en enhet. Däremot ska transportförpackningen numreras med ett eget GTIN för att kunna identifieras och lagras i olika databaser för till exempel artikelinformation.

En transportförpackning kan vara ett antal artiklar som av praktiska skäl hålls ihop i en förpackning med till exempel en banderoll, band eller stödskiva. En artikel i ett transportemballage, till exempel en dammsugare i en kartong, är ett annat exempel på en transportförpackning.