Märka ytterförpackningen

En ytterförpackning är en förpackning som innehåller ett antal konsumentförpackningar. Ytterförpackningen är ofta den artikelnivå som kan beställas från leverantör eller grossist. När ytterförpackningen är numrerad med ett GS1-artikelnummer kan den inte förväxlas med en ytterförpackning för en annan produkt.

Välj streckkod beroende på typ av artikelnummer

För att ge en ytterförpackning ett globalt unikt nummer ska förpackningen numreras med ett GS1-artikelnummer -  GTIN (Global Trade Item Number). GTIN för en ytterförpackning kan vara antingen GTIN-13 eller GTIN-14. För att skapa ett GTIN behöver du ett GS1 Företagsprefix.

Ytterförpackningen är numrerad med GTIN-13

Är ytterförpackningen numrerad med GTIN-13 överförs artikelnumret med någon av streckkoderna EAN-13GS1-128 eller ITF-14.

Ytterförpackningen är numrerad med GTIN-14

Är ytterförpackningen numrerad med GTIN-14 överförs artikelnumret med någon av streckkoderna GS1-128 eller ITF-14.

Observera att ytterförpackningen inte får ha samma GS1-artikelnummer som konsumentförpackningen.

Välj streckkod beroende på hur streckkoden ska användas

  • EAN-13 och ITF-14 används för att märka ytterförpackningar när streckkoden inte behöver innehålla någon annan information än GTIN.
  • ITF-14 är mindre känslig vid avsläsning och är därför lämplig vid till exempel märkning direkt på wellpapp.
  • Om ytterförpackningen kan komma att säljas obruten till slutkund bör den märkas med EAN-13 för att streckkoden ska kunna läsas av i utgångskassan.
  • GS1-128 används för att märka ytterförpackningar när ytterligare information än endast GTIN, till exempel batchnummer, bästföredatum och nettovikt behöver överföras.

Klartextinformation på ytterförpackningen

På ytterförpackningens etikett bör det framgå i klartext uppgift om artikelbenämning, antalet artiklar i ytterförpackningen samt mängd. Exempel: ”Kexchoklad 24 x 100 gram”.

Om leverantören använder ett annat artikelnummer utöver GTIN kan även det artikelnumret anges i klartext på etiketten.

Samlingsförpackning

En samlingsförpackning kan användas för att hålla samman ett antal ytterförpackningar som på grund av sin form eller storlek är svåra att stapla på lastpall. Samlingsförpackningen är ofta en låda med öppen ovansida eller är lättöppnad upptill.

Samlingsförpackningen behöver inte märkas då denna förpackningstyps enda uppgift är att hålla samman ett antal ytterförpackningar. Förpackningen ska inte kunna beställas eller senare säljas som en enhet. Däremot ska samlingsförpackningen ha ett eget GTIN för att kunna identifieras och lagras i olika databaser.