Exempel på palletiketter

Palletiketten ska alltid innehålla SSCC för lasten på pallen, men kan även innehålla till exempel GTIN, batchnummer och datum. Här visar vi tre exempel på vilken information som kan finnas på en palletikett när leverantören inte skickar all information om pallen i en elektronisk leveransavisering.

Ytterförpackning är beställningsbar enhet

Exempel 1

På en pall ligger 40 stycken ytterförpackningar. Ytterförpackningarna har alltid samma vikt och är den enhet som kunden kan beställa. Palletiketten ska innehålla GTIN för ytterförpackningarna, antalet ytterförpackningar och SSCC för lasten på pallen.

  • Ytterförpackningarna är identifierade med GTIN: 17350053850030
  • Antal ytterförpackningar: 40
  • Lasten på pallen är identifierad med SSCC: 173500538500000023

Exempel 2

På en pall ligger 34 stycken ytterförpackningar. Ytterförpackningarna har alltid samma vikt och är den enhet som kunden kan beställa. Palletiketten ska innehålla GTIN för ytterförpackningarna, antalet ytterförpackningar och SSCC för lasten på pallen. Leverantören har valt att även ange batchnummer och bäst-före-datum för ytterförpackningarna.

  • Ytterförpackningarna är identifierade med GTIN: 17350053850047
  • Bäst-före-datum: 2016-03-01
  • Antal ytterförpackningar: 34
  • Lasten på pallen är identifierad med SSCC: 173500538500000061
  • Batchnummer: 749123

Pall är beställningsbar enhet - Exempel 3

På en pall ligger ett antal ytterförpackningar. Ytterförpackningarna har alltid samma vikt. Pallen är den enhet som kunden kan beställa. Palletiketten ska innehålla GTIN och SSCC för lasten på pallen.

  • Lasten på pallen är identifierad med GTIN: 17350053850047
  • Lasten på pallen är identifierad med SSCC: 173500538500000030