Butiks- och kundpacksetiketten för offentlig sektor

Generell butiks- och kundpacksetikett för offentlig sektor

Bilden visar ett exempel på en butiks- och kundpacksetikett som används av offentlig sektor.

Butiks- och kundpacksetikett för direktleverans

Bilden visar ett exempel på en butiks- och kundpacksetikett när leveransen går direkt till mottagaren.

Butiks- och kundpacksetikett för samdistributionscentral

Exempel 1

Mottagaren använder en samdistributionscentral som läser av SSCC (Serial Shipping Container Code, GS1-kollinummer) i streckkoden.

Bilden visar ett exempel på en butiks- och kundpacksetikett när mottagaren använder en samdistributionscentral som läser av SSCC i streckkoden.

Exempel 2

Mottagaren använder en samdistributionscentral som läser av både SSCC (Serial Shipping Container Code, GS1-kollinummer) och GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer) i streckkoden.

Bilden visar ett exempel på en butiks- och kundpacksetikett när mottagaren använder en samdistributionscentral som läser av både SSCC och GLN i streckkoden.