Märka pallen

GS1 Logistics Label är en standardiserad etikett som används för att märka logistiska enheter, till exempel pallar. Med hjälp av etiketten kan en logistisk enhet spåras genom hela leveranskedjan från tillverkning till slutkund.

GS1 Logistics Label kan vara en, eller en kombination, av:

  • Palletikett
  • Transportetikett
  • Butiks- och kundpacksetikett

Gemensamt för de tre typerna av etiketter är att det är obligatoriskt att ange den logistiska enhetens SSCC (GS1-kollinummer, Serial Shipping Container Code). Om en logistisk enhet märks med en kombination av flera etiketter ska etiketterna antingen innehålla samma SSCC eller så ska endast en av etiketterna innehålla SSCC.

Palletiketten

Palletiketten sätts ofta på vid produktion och behövs för att klara den egna hanteringen i lager och för köparens varumottagning och lagerhållning.

Palletiketten innehåller information om innehållet i den logistiska enheten, till exempel vilken artikel som finns på den logistiska enheten samt batchnummer och bäst-före-datum för artiklarna.

Läs mer om palletiketten

Transportetiketten

Transportetiketten används för att hålla reda på en pall under transporten och för att möta krav på logistikprocessen, till exempel spårning av gods.

Transportetiketten innehåller transportörens information, till exempel från och till vem den logistiska enheten ska skickas.

Läs mer om transportetiketten

Butiks- och kundpacksetikett

Butiks- och kundpacksetiketten används när tillverkaren eller leverantören skickar en förpackning via en grossist eller ett centrallager till en enskild butik eller kund.

Butiks- och kundpacksetiketten innehåller butikens eller kundens information.

Läs mer om butiks- och kundpacksetiketten

Läs mer om butiks- och kundpacksetiketten för offentlig sektor

Exempel på palletiketter

Webbverktyg för att ta fram exempel på palletiketter

Läs mer om GS1 Logistics Label

GS1 Logistics Label Guideline (pdf)