Märka konsumentförpackningen

Artiklar som hanteras i butikernas utgångskassor märks med en streckkod för att artikelnumret snabbt och enkelt ska kunna läsas av. Med hjälp av artikelnumret hämtas priser och artikelbenämning från butikens artikelregister för att skapa ett kassakvitto. Artikelnumret är även en förutsättning för att få säker försäljningsstatistik för till exempel inköpsbeslut, lönsamhetsuppföljning och hylldisponering.

Artikelnummer och streckkoder för konsumentförpackningar

Konsumentförpackningar numreras med ett GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer) eller ett viktvarunummer och märks med streckkoden EAN-13 eller EAN-8.

  • GTIN-13 är det vanligaste artikelnumret för konsumentförpackningar, och numret överförs med hjälp av streckkoden EAN-13. För att skapa numret behöver du ett GS1 Företagsprefix
  • Konsumentförpackningar med varierande vikt, till exempel kött, fisk och ost, numreras med ett nationellt viktvarunummer, och numret överförs med hjälp av streckkoden EAN-13. För att skapa ett viktvarunummer behöver du ett GS1 Viktvaruprefix.
  • Små artiklar med begränsat utrymme för streckkoden kan i undantagsfall numreras med artikelnumret GTIN-8, och numret överförs med hjälp av streckkoden EAN-8. För att skapa GTIN-8 behöver du ett särskilt GS1-8-prefix