Exempel

I det här exemplet har vi använt det påhittade företaget Exotiska frukter för att visa hur artikelnumrering går till och hur man skapar förpackningshierarkier.

Det nystartade företaget Exotiska frukter säljer än så länge bara tre olika varor: konservburkar med ananasskivor i fruktjuice, ananasskivor i sockerlag samt persikohalvor i fruktjuice. De har beställt ett GS1 Företagsprefix från GS1 Sweden och blivit tilldelade prefixet 735005385.

Numrera och streckkodsmärka konsumentförpackningarna

För att få en bra överblick i sitt artikelregister väljer de att löpnumrera sina artiklar, det vill säga ”..001”, ”..002” och ”..003”. Det gör det lätt att se vilka nummer som är använda och vilka nummer som är lediga. Konsumentförpackningarna, det vill säga konservburkarna, får därför artikelnumren:

GTIN-13 för Ananasskivor i fruktjuice:

  • 07350053850019

GTIN-13 för Ananasskivor i sockerlag:

  • 07350053850026

GTIN-13 för Persikohalvor i fruktjuice:

  • 07350053850033

I sin artikeldatabas lagrar de hela de 14-siffriga artikelnumren, men när de streckkodsmärker förpackningarna med EAN-13 tar de bort den inledande nollan.

Numrera ytterförpackningarna och pallarna

När Exotiska frukter säljer sina konservburkar med ananasskivor i fruktjuice förpackar de 12 burkar i en ytterförpackning och staplar sedan 81 ytterförpackningar på en lastpall. Ytterförpackningarna och pallen ska precis som konservburkarna ha varsitt GTIN.

Företaget väljer att använda den inneliggande artikelns GTIN-13 för att skapa GTIN-14 för ytterförpackning och pall, enligt alternativ 1. De skulle lika gärna kunna numrera alla tre förpackningsnivåer med GTIN-13, enligt alternativ 2.

  Alternativ 1 Alternativ 2
Konsumentförpackning GTIN-13: 07350053850019 GTIN-13: 07350053850019
Ytterförpackning GTIN-14: 17350053850016 GTIN-13: 07350053850040
Pall GTIN-14: 27350053850013 GTIN-13: 07350053850057

Streckkodsmärka ytterförpackningarna och pallarna

Exotiska frukter väljer att märka ytterförpackningarna med streckkoden GS1-128. I streckkoden lägger de förutom ytterförpackningens GTIN-14 även batchnummer för att få spårbarhet.

De hade kunnat välja att märka ytterförpackningarna med ITF-14, men då hade de bara kunnat överföra artikelnumret och inte ett batchnummer till streckkoden. Om de hade valt att numrera ytterförpackningarna med GTIN-13 skulle de även kunna ha valt streckkoden EAN-13.

För att kunna skilja pallar med olika konservbrukar åt i sin artikeldatabas identifierar de pallarna med GTIN-14. De behöver inte överföra artikelnumret till en streckkod om inte pallen ska vara beställningsbar. Däremot måste de märka varje enskild pall med en GS1 Palletikett.

Palletiketten ska innehålla pallens GS1-kollinummer, SSCC, i streckkoden GS1-128. Exotiska frukter använder samma GS1 Företagsprefix för att skapa SSCC som de använder för att skapa GTIN. En pall har de identifierat med 173500538500000016 och en annan med 173500538500000023.

  Artikelnummer Streckkod
Konsumentförpackning GTIN-13 EAN-13
Ytterförpackning  GTIN-13 GS1-128, ITF-14 eller EAN-13
GTIN-14 GS1-128 eller ITF-14
Pall  GTIN-13 GS1 Palletikett
GTIN-14 GS1 Palletikett

Sända Artikelinformation till kunder

Exotiska frukter ska sända artikelinformation till sina kunder. För att deras kunder säkert ska veta vem artikelinformationen kommer från identifierar sig företaget med hjälp av ett GLN. Exotiska frukter har valt GLN 7350053850002 ur sin nummerserie. När Exotiska frukters kunder matar in detta nummer i GS1s nummerupplysning kommer de att få fram adress och kontaktuppgifter.