Streckkodsmärka förpackningar

GS1:s streckkoder gör det möjligt att föra över information snabbt och säkert från saker till datorer. De används över hela världen för att märka till exempel konsumentförpackningar, ytterförpackningar och pallar.

Det är ingen tvekan att streckkoderna är A och O för att vår hantering ska fungera och att vi ska kunna ha så bra kvalitet som möjligt på våra leveranser ut till kund” — Marcus Thomasson, Delägare, Nordic Feel

Märka konsumentförpackningen

Artiklar som hanteras i butikernas utgångskassor märks med en streckkod för att artikelnumret snabbt och enkelt ska kunna läsas av. Med hjälp av artikelnumret hämtas priser och artikelbenämning från butikens artikelregister för att skapa ett kassakvitto. Artikelnumret är även en förutsättning för att få säker försäljningsstatistik för till exempel inköpsbeslut, lönsamhetsuppföljning och hylldisponering.

Märka ytterförpackningen

En ytterförpackning är en förpackning som innehåller ett antal konsumentförpackningar. Ytterförpackningen är ofta den artikelnivå som kan beställas från leverantör eller grossist. När ytterförpackningen är numrerad med ett GS1-artikelnummer kan den inte förväxlas med en ytterförpackning för en annan produkt.

Märka pallen

GS1 Logistics Label är en standardiserad etikett som används för att märka logistiska enheter, till exempel pallar. Med hjälp av etiketten kan en logistisk enhet spåras genom hela leveranskedjan från tillverkning till slutkund.

Placera streckkoden rätt

Det är viktigt att veta hur streckkoden ska placeras för att den enkelt och effektivt ska kunna läsas av med en skanner. Läs mer i guiden nedan.

Streckkodskvalitet

Streckkoder förenklar flödet av varor och information från tillverkaren till transportören, i lagret samt på sjukhuset och i butiken. Arbetet går snabbare, och risken för att slå in fel siffror minskar när siffrorna läses av med hjälp av en skanner istället för att matas in manuellt. Att streckkoden är läsbar är en förutsättning för att flödet ska fungera.

Streckkodsleverantörer

Många tryckerier kan själva framställa original till streckkoder (filmmaster) och/eller etiketter. Om ert tryckeri inte kan ta fram streckkoder finns här några förslag på företag som kan hjälpa er. Några av företagen levererar också programvara, printrar med mera, som gör det möjligt att själv ta fram streckkoder. Observera dock att detta är bara tips och förslag till er. GS1 har inget avtal med dessa leverantörer och kan därför ej heller garantera kvaliteten i deras leveranser.

Exempel

I det här exemplet har vi använt det påhittade företaget Exotiska frukter för att visa hur artikelnumrering går till och hur man skapar förpackningshierarkier.