Ytterförpackningar

Ytterförpackningar och pallar som innehåller artiklar med varierande vikt ska numreras med GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer), och inte med ett viktvarunummer.

GTIN, till skillnad mot ett viktvarunummer, är ett artikelnummer som är unikt i hela världen. Du kan alltså använda ett och samma GTIN på ytterförpackningen oavsett till vilket land artikeln ska säljas. Samma sak gäller när du ska numrera pallen.

Ytterförpackningar som innehåller artiklar med varierande vikt ska numreras med artikelnumret GTIN-14 och märkas med streckkoden GS1-128. Den första siffran i GTIN-14, det vill säga den logistiska varianten, ska alltid vara 9 för ytterförpackningar som innehåller artiklar med varierande vikt.

För ytterförpackningar som innehåller artiklar med varierande vikt ska streckkoden GS1-128 innehålla både ytterförpackningens GTIN och vikt. Dessutom är det vanligt att ange batchnummer och ett datum, till exempel bästföredatum.