Pallar

En pall som innehåller artiklar med varierande vikt ska numreras antingen med GTIN-13 eller GTIN-14. Artikelnumret används för att identifiera pallen i köparens databas och överförs normalt till köparen i artikelinformationen.

Numrera och streckkodsmärka pallen

Lasten på varje pall ska numreras med SSCC (Serial Shipping Container Code, GS1-kollinummer) och märkas med en GS1 Palletikett. SSCC är ett unikt nummer som gör att lasten på en pall kan skiljas från lasten på andra pallar. Palletiketten behövs för att pallen ska kunna hanteras i lagret, vid köparens varumottagning och lagerhållning. Läs mer om palletiketten

Pallen är inte den beställningsbara enheten

Om pallen inte är den beställningsbara enheten så ska den numreras med GTIN-13 eller GTIN-14. Artikelnumret överförs normalt till köparen i artikelinformationen, och ska inte överföras till streckkoden på palletiketten. Palletiketten innehåller istället ytterförpackningarnas GTIN, pallens totala vikt, antal ytterförpackningar på pallen och lastens SSCC, men kan även innehålla till exempel bästföredatum och batchnummer.

Pallen är den beställningsbara enheten

Om pallen är den beställningsbara enheten, till exempel om pallen är en exponeringsenhet, så ska den numreras med GTIN-14. Artikelnumret ska inledas med siffran 9, på samma sätt som för ytterförpackningar som innehåller artiklar med varierande vikt.

Streckkoden på palletiketten ska, förutom pallens GTIN, även innehålla information om pallens totala vikt samt lastens SSCC, men kan även innehålla till exempel bästföredatum och batchnummer.