Konsumentförpackningar

Konsumentförpackningar med varierande vikt säljs ofta efter kilopris. För att kunna prissätta varje förpackning individuellt ska det numreras med ett viktvarunummer och märkas med streckkoden EAN-13. Priset räknas ut med hjälp av artikelns kilopris och förpackningens vikt.

Viktvarunummer utomlands

Ett viktvarunummer är nationellt, vilket innebär att ett svenskt viktvarunummer endast kan användas i Sverige. Om du ska sälja artiklar med varierande vikt i ett annat land måste du kontakta GS1-organisationen i det land där du ska sälja artiklarna. De kan ge dig ett viktvarunummer som gäller i det aktuella landet.

 

Så här skapar du viktvarunummer