Ett gott exempel

I det här exemplet har vi använt det påhittade företaget Kött och Vilt AB för att visa hur det går till att numrera artiklar med varierande vikt.

Kött och Vilt AB säljer bland annat skivad entrecote, skivad lövbiff och biff i bit. Kött och Vilt har beställt ett abonnemang på GS1 Viktvaruprefix och har blivit tilldelade prefixet 2X8806. De har även beställt ett abonnemang på GS1 Företagsprefix och blivit tilldelade prefixet 735005385.

Konsumentförpackningar

Kött och Vilt AB använder sitt GS1 Viktvaruprefix (2X8806) när de ska numrera sina konsumentförpackningar med viktvarunummer. För att få en bra överblick i sitt artikelregister väljer de att löpnumrera sina artiklar, det vill säga ”.. 01”, ”..02” och så vidare. Det gör det lätt att se vilka nummer som är använda och vilka nummer som är lediga.

De väljer att ange vikten i kilogram med tre decimaler i artikelnumren, och de märker varje konsumentförpackning individuellt beroende på hur mycket den väger.

  • Viktvarunummer för förpackning med skivad entrecote som väger 0,348 kg: 2388060103489
  • Viktvarunummer för förpackning med skivad lövbiff som väger 0,297 kg: 2388060202977
  • Viktvarunummer för förpackning med biff i bit som väger 1,085 kg: 2388060310856

När de lagrar viktvarunumren i sin artikeldatabas ersätter Kött och Vilt AB de fyra siffrorna som anger vikten i kilogram, med fyra nollor, och räknar sedan ut en ny kontrollsiffra. I artikeldatabasen lagrar de hela de 14-siffriga artikelnumren. Alltså blir artikelnumret för skivad entrecote 02388060100006.

Ytterförpackningar

Kött och Vilt AB använder sitt GS1 Företagsprefix (735005385) när de ska numrera ytterförpackningarna med GTIN-14. Eftersom ytterförpackningarna innehåller artiklar med varierande vikt skapar de artikelnummer som inleds med siffran 9.

De väljer att löpnumrera även ytterförpackningarna för att få överblick i sitt artikelregister. De märker varje ytterförpackning med sitt artikelnummer i streckkoden GS1-128.

  • GTIN för ytterförpackning med skivad entrecote: 97350053850012
  • GTIN för ytterförpackning med skivad lövbiff: 97350053850029
  • GTIN för ytterförpackning med biff i bit: 97350053850036

Pallar

För att i sin artikeldatabas kunna skilja en pall med skivad entrecote från en pall med skivad lövbiff identifierar Kött och Vilt AB sina pallar med GTIN. De använder sitt GS1 Företagsprefix för att numrera de olika pallarna med GTIN.

  • GTIN för pall med skivad entrecote: 07350053850043
  • GTIN för pall med skivad lövbiff: 07350053850050
  • GTIN för pall med biff i bit: 07350053850067

Kött och Vilt AB behöver inte överföra pallarnas artikelnummer till en streckkod eftersom pallarna inte ska vara beställningsbara. Däremot måste de märka varje enskild pall med en GS1 Palletikett.

Palletiketten ska innehålla pallens SSCC. En pall har de identifierat med 173500538500052275 och en annan med 173500538500052282. Palletiketten innehåller även information om antal ytterförpackningar på pallen, ytterförpackningarnas GTIN, pallens totala vikt samt batchnummer och bästföredatum.