Spårbarhet med GS1:s standard

GS1 Global Traceability Standard (GTS) möjliggör spårbarhet för varor genom hela distributionskedjan i realtid genom att länka de fysiska varorna och platserna med rätt informationsflöde.

Global Traceability Standard

Global Traceability Standard utgör grunden för kommunikation mellan och inom olika aktörers affärssystem. Detta gör man genom att använda sig av GS1 standarder för identifiering, streckkoder och andra databärare, eCom och EPCIS. På så vis skapas full spårbarhet i realtid.

Här kan du ladda ner standarden

GS1:s identiteter för spårbarhet

  • GTIN (GS1-artikelnummer) + batchnummer - Artiklar som har samma ursprung eller som har behandlats på samma eller likartat sätt identifieras som en batch. Genom att identifiera och registrera batchnummer är det möjligt att vid behov återkalla endast en specifik batch.
  • GTIN (GS1-artikelnummer) + serienummer - Varje enskild enhet identifieras och kan spåras.
  • SSCC (GS1-kollinummer) - En lastad pall, en kartong eller annan transportenhet identifieras. SSCC ingår i pall- och transportetiketten som används för att följa gods under transport och i lager. Genom att koppla batchnummer för de artiklar som finns på pallen till SSCC fås spårbarhet tilllbaka till produktionstillfället.
  • GRAI (GS1-returlastbärarnummer) - Returenheter, till exempel pallar, lådor och rullburar, identifieras. Numret är främst till för returenheten, men under speciella fall kan det även användas för varan som finns på eller i lastbäraren.
  • GLN (GS1-lokaliseringsnummer) - Företag identifieras så att det går att ta reda på vem som är tillverkare och vem som är köpare.

Streckkoder och RFID-taggar för automatisk avläsning

GS1-128 är den vanligaste streckkoden för att överföra spårbarhetsinformation och används på kartong-, pall- och transportetiketter. I GS1-128 är det möjligt att överföra information om till exempel kollinummer, artikelnummer, batchnummer och bäst-före-datum.

För artiklar med litet utrymme för märkning är även GS1 DataBar eller GS1 DataMatrix lämpliga att använda. Idag används RFID-taggar i returlastbärare och containrar, men kan även användas för att spåra en konsumentartikel och fastställa varans äkthet.

Informationsdelning

För att affärspartners enkelt ska kunna utbyta information, som till exempel artikelinformation eller leveransaviseringar, har GS1  standarder för att dela information.