Spårbarhet för livsmedel

Med GS1:s standarder kan livsmedelsföretag uppfylla kravet att det ska gå att spåra vem som har tillverkat ett livsmedel och var det har sålts. Detta gäller även djur, foder och ämnen som är avsedda för livsmedelsproduktion.

GS1:s standarder gör det möjligt att spåra livsmedel genom hela kedjan

GS1:s standarder gör att företag inom tillverkning och distribution av livsmedel kan uppfylla lagkraven. Det är möjligt att spåra enskilda artiklar, ytterförpackningar, pallar eller batcher. Företagen får kontroll över varifrån ingredienser och färdiga produkter kommer och vart de levereras.

 

Spårbarhet för färskvaror

GS1 har tagit fram riktlinjer för hur GS1:s standarder kan användas för att införa ett arbetssätt som följer EU:s spårbarhetskrav.

Ladda ner handledningar/implementeringsguider för färskvaror från vår globala hemsida

Ladda ner en förklaring på butiksetiketten för kött (pdf)