Spårbarhet

Med spårbarhet genom hela distributionskedjan går det att ta reda på vem som har tillverkat en vara och var den har sålts. Ett företag som kan spåra sin vara genom hela kedjan kan ge korrekt och tillförlitlig information till konsumenten.

Karta över spårbarhet i värdekedjan

 

Spårbarhet gör det möjligt att:

  • Uppfylla lagkravet att företag inom tillverkning och distribution av till exempel livsmedel ska ha kontroll över varifrån råvaror och färdiga produkter kommer och vart de levereras.
  • Följa gods under transport och hålla rätt på varor i lager.
  • Garantera en varas äkthet för till exempel läkemedel eller märkeskläder.
  • Undvika piratkopiering för att öka säkerhet för konsumenten och för att upprätthålla rimliga affärsvillkor för företag.
  • Skapa intern spårbarhet för till exempel kirurgiska instrument på sjukhus.
  • Genomföra riktade återtag i distributionskedjan.

Genom att använda GS1:s standard i hela kedjan skapas en säker process för spårbarhet som gör det möjligt att se var produkten är tillverkad och var den har sålts.

Spårbarhetsvision för dagligvarubranschen (pdf)

Broschyrer om spårbarhet

Ladda gärna ner våra broschyrer som på ett enkelt sätt beskriver spårbarhet inom Retail samt Transport & Logistik.

Det här är broschyren om spårbaret inom RetailDet här är broschyren om spårbarnet inom Transport & Logistik

Har du frågor om spårbarhet?

Läs vår FAQ om spårbarhet (på engelska)

Mer information

Läs mer om spårbarhet på GS1:s globala webbplats

 

 

 

Dagens konsumenter blir alltmer medvetna om vad de konsumerar. Det gäller såväl kvalitet som innehåll och pris. Tillsammans med stramare lagkrav för bättre spårbarhet, ställer det höga krav på industrierna och konkurrensen är stenhård. Att bygga upp ett starkt förtroende för sin produkt hos konsumenten är A och O.” — Karolin Catela, GS1 Sweden