Märkning av tågvagnar - RFID in Rail

Med RFID-läsare får man en automatisk avläsning av tågvagnarnas status, även när tågen körs i hög hastighet. För att vagnens status ska kunna läsas av behöver den vara märkt med RFID-taggar på bägge vagnsidor, med information om vagnens identitet.

Tågbolagen ansvarar själva för att märka upp sina lok och vagnar.

Vagnens identitet behöver vara unik i förhållande till alla andra lok och vagnar i Europa. En unik identitet skapas med en nummerserie från GS1.

GS1 tillhandahåller flera olika typer av identiteter och nummerserier. Identiteten för tågvagnar kallas GIAI (Global Individual Asset Identifier).

Skapa nummer som identifierar tågvagnen

För att märka upp tågvagnar måste operatören vara kund till GS1 och abonnera på ett GS1 Företagsprefix.

Läs här om att bli kund till GS1


Med hjälp av GS1 Företagsprefix skapar du ett unikt nummer för varje tågvagn. Numret kallas GIAI, Global Individual Asset Identifier. Numret programmeras därefter in i RFID-taggarna som placeras på respektive sida av tågvagnen.

Numret skapas med GS1 Företagsprefix, en så kallad sididindikator samt EVN (European Vehicle Number)

  • GS1 Företagsprefix består av 6-9 siffror och säkerställer att identiteten är unik. Det har också till uppgift att peka på vem som ansvarar för tågvagnen. Numret abonneras därför av tågoperatören.
  • Sidindikatorn särskiljer vagnens sidor. Läs i guiden RFID in Rail för att se vilken sida som numreras med 1 resp. 2.
  • EVN: 12 siffrigt European Vehicle Number (EVN)

Så här skapar du ett GIAI för en tågvagn med hjälp av ett GS1 Företagsprefix som har nio siffor:

 
GS1 EPCIS for Rail Vehicle Visibility Application Standard

Tips vid beställning av GS1 Företagsprefix

Många olika organisationer beställer GS1 Företagsprefix för att skapa olika typer av GS1-nummer. Därför kan du få frågor under beställningsprocessen som känns mindre relevanta för dig som ska numrera en tågvagn. Här kommer två tips inför beställningen:

1) Vid frågan om vad ditt företag ska använda nummerserien till ange: ”Annat”. Om detta alternativ inte är möjligt, ange då: ”Märka artiklar och förpackningar med streckkoden EAN-13.”

2) Vid frågan om ungefärligt antal artiklar i sortimentet som ska identifieras med artikelnummer, rekommenderas att ni som tågoperatör anger 10 000. (Denna fråga styr hur stor nummerserie ni tilldelas.)

Naturligtvis kan GS1 Företagsprefix användas till mycket mer än att numrera tågvagnar. Oavsett vad du anger för syfte vid beställningen, så kan du senare använda GS1 Företagsprefix till att skapa andra GS1-identiteter. På våra kurser kan du lära dig mer om GS1-standarder.

EPC-standarder för kommunikation mellan RFID-tagg och läsare

För tågvagnar används en teknisk standard, som beskriver hur RFID-taggar och läsare ska kommunicera och utbyta information. Den heter EPCglobal UHF ”Gen2” air interface protocol och är till för system som arbetar i frekvensområdet 860-960 MHz.

EPCIS-standarder för att dela information

EPCIS (Electronic Product Code Information Services) är GS1:s standard för att dela händelseinformation, vilket gör det möjligt att följa en tågvagn.

Läs mer här om EPCIS