RFID

RFID (Radio Frequency Identification) är en teknik som utnyttjar radiovågor för att överföra information. Ett RFID-system består av tre komponenter: tagg, läsare och datasystem. GS1:s standarder för RFID kallas för EPC.

RFID-tagg

En RFID-tagg består av ett mikrochip och en antenn som kommunicerar med en RFID-läsare via radiovågor. Mikrochipet används för att lagra information. Med hjälp av antennen kan informationen överföras från mikrochipet till RFID-läsaren.

RFID-läsare

När RFID-taggen kommer i närheten av en RFID-läsare skickar läsaren ut radiovågor och fångar informationen som finns lagrad i taggen. Förutom att läsa av det data som finns lagrad i taggen, har läsaren även andra funktioner, som till exempel att vara energikälla och att kommunicera med ett datasystem.

Datasystem

Informationen från RFID-taggen överförs till ett datasystem.

Ett RFID-system består av tre komponenter: tagg, läsare och datasystem.

RFID-teknik innebär snabb och enkel avläsning

Det finns många fördelar med att använda RFID-teknik istället för streckkoder:

  • Flera RFID-taggar kan samtidigt och automatiskt avläsas av en och samma läsare. Det innebär en snabb hantering och identifiering av ett stort antal artiklar eller objekt.
  • RFID-taggen kan läsas av genom till exempel en låda eftersom det inte krävs fri sikt mellan läsare och tagg. Artiklarna som ska läsas av behöver därför inte plockas upp ur lådan.
  • RFID-taggen kan, vid behov, läsas av på relativt långt avstånd.
  • RFID-taggar kan göras tåliga mot slitage och väta.

Det finns många fördelar med att använda EPC, GS1:s standard för RFID, istället för andra RFID-standarder:

  • Alla objekt är unikt numrerade med ett seriellt GS1-nummer. Det gör det möjligt att skilja ett individuellt objekt från ett annat.
  • Alla typer av GS1-nummer kan användas i EPC vilket möjliggör full integration med befintliga system som bygger på GS1:s standarder.
  • EPC använder kommunikationsstandarden ”Gen 2”, som är den mest spridda RFID-standarden inom handel. Många stora internationella företag, till exempel Metro, Marks & Spencer och europeiska tågföretag, använder tekniken. Det innebär att tekniken är robust och väl beprövad samt att det finns många olika utrustningsleverantörer att välja mellan.