Mätregler

När du ska mäta en artikels mått, som höjd, bredd och djup, är det viktigt att alla mäter på samma sätt så att det inte uppstår missförstånd. När måtten i artikelinformationen stämmer överens med den verkliga artikelns mått, kan butiken göra en korrekt hyllplanering. Dessutom går det att planera en transport så att allt får plats och lastbilens kapacitet utnyttjas optimalt.

Mät artikelns yttermått

Tänk på att alltid mäta artikelns yttermått eftersom det är yttermåtten som behövs för hyllplanering och vid transport. Om du använder innermåtten som du får från din förpackningsleverantör kan det leda till att din kunds hyllplanering inte kommer att fungera eller att artikeln inte får plats på lagerplatsen.

Mätregler för konsument- och icke-konsumentartiklar 

Mätregler för samtliga förpackningstyper finns i den globala standarden GDSN Package Measurement Rules. De delar som beskriver mätregler för förpackade konsument- och icke-konsumentartiklar är översatta till svenska i GDSNs mätregler för förpackningar. Observera att konsument- och icke-konsumentartiklar ska mätas på olika sätt.

Ladda ner GDSN Package Measurement Rules (.pdf)

Ladda ner GDSNs mätregler för förpackningar (.pdf)

GS1 Swedens tjänst Kvalitetssäkring artikelinformation i Validoo kan hjälpa dig att säkra så att du har följt mätreglerna. Validoo jämför artikelinformationen med ett varuprov genom att mäta och väga varuprovet, så att informationen är rätt när den når köparen.