Livsmedelsinformation

Livsmedelsinformation via Artikelinformation hjälper restauranger och storkök att planera måltider och underlättar för dagligvaruhandeln att ge konsumenten detaljerad information om ett livsmedel.

Förbättrad information om livsmedels innehåll

Sedan länge används artikelinformation och Validoo för att utbyta och kvalitetssäkra information om artiklars mått, vikt, förpackningsinformation etc. Det gör att alla i leveranskedjan alltid har tillgång till samma information.

Med livsmedelsinformation som en del av artikelinformationen kan även information om ett livsmedels innehåll, näringsvärden, allergener och egenskaper samt serveringsförslag hanteras på samma sätt. Livsmedelsinformationen kvalitetssäkras och skickas som en del av artikelinformationen via Validoo.

Affärsnytta för alla parter

Att information om produkters egenskaper kan hanteras på ett standardiserat sätt innebär stora fördelar för både företagen och konsumenterna. Information om näringsvärden och innehåll ger ökade möjligheter för restauranger och storkök att planera måltider. I framtiden kan butiken på ett enkelt sätt ge konsumenten information om ett livsmedel är lämpligt för allergiker eller konsumenter med särskilda dietregler. De företag som säljer livsmedel via e-handel kan låta konsumenten göra urval baserat på till exempel näringsvärde, energiinnehåll och fetthalt.

Fördelar för livsmedelsleverantörer

 • En enda kanal ut för all information om en artikel.
 • Snabb spridning av ändringar av information.
 • Säkerställer att kunder och användare har aktuell information.

Fördelar för dagligvaruhandel

 • Underlag för att bättre kunna svara på konsumenters frågor.
 • Underlag för livsmedel som packas och märks i butik.
 • Detaljerad information om artiklar som ska säljas via Internet.

Fördelar för storköksgrossister

 • Underlag för att bättre kunna svara på kundernas frågor.
 • Detaljerad information om artiklar som ska säljas via Internet.

Fördelar för storhushåll och restauranger

 • Underlag för kostplanering.
 • Möjlighet till mer detaljerad information till konsumenter/gäster.
 • Bättre underlag för inköp av artiklar med särskilda egenskaper.