Artikelinformation

GS1 Artikelinformation är en lösning för att elektroniskt utbyta information om artiklar, till exempel mått, vikt, artikelnummer och hållbarhet.

Här finns handledningen och de tekniska specifikationerna för Artikelinformation.

GS1 Artikelinformation ger hög datakvalitet

Artikelinformation är viktig för både köpare och leverantör. Köparen behöver få information om artikeln för att beställningen och leveransen ska bli rätt. Leverantören vill vara säker på att artikeln får plats i hyllan och exponeras på ett fördelaktigt sätt.

Genom att följa reglerna för GS1 Artikelinformation kommer artikelinformationen stämma överens med den verkliga artikeln och båda parter kommer alltid ha samma information, vilket är en förutsättning för hög datakvalitet.

Innehållet i artikelinformationen kommer ofta från flera olika funktioner hos leverantören, till exempel lagret, sälj- eller marknadsavdelningen. Med GS1 Artikelinformation får du ett verktyg för att sända all information på en och samma gång och i samma format, även om informationen kommer från olika avdelningar.

Du kan utbyta artikelinformation med företag över hela världen

Eftersom GS1 Artikelinformation används av företag över hela världen kan du utbyta artikelinformation med både dina svenska och internationella affärsparter. I Sverige har vi en lokal tillämpning av GS1 Artikelinformation som är anpassad efter den svenska marknadens krav och behov.

Det är enkelt att komma igång med GS1 Artikelinformation

GS1 Artikelinformation togs fram av dagligvaruhandeln för drygt 10 år sedan, och används idag av alla de stora köparna i branschen och de flesta av deras leverantörer. Eftersom affärsprocessen är till för artiklar som ska köpas och säljas fungerar den även i många andra branscher. I detaljhandeln har både apotek och bygg- och järnhandeln visat intresse.

Eftersom GS1 Artikelinformation används av så många finns det flera färdiga system och tjänster för Artikelinformation på den svenska marknaden. Systemen och tjänsterna passar både stora och små företag, och såväl köpare som leverantör.

Genom att bli GS1-kund kan du enkelt komma igång med att identifiera artiklar och utbyta information om dessa.