Använd GS1

Streckkodsmärka förpackningar

GS1:s streckkoder gör det möjligt att föra över information snabbt och säkert från saker till datorer. De används över hela världen för att märka till exempel konsumentförpackningar, ytterförpackningar och pallar.

Streckkodsmärka artiklar med varierande vikt

Denna information vänder sig till företag som ska numrera och streckkodsmärka artiklar med varierande vikt, som till exempel kött, fisk, ost, frukt och grönsaker.

Spårbarhet

Med spårbarhet genom hela distributionskedjan går det att ta reda på vem som har tillverkat en vara och var den har sålts. Ett företag som kan spåra sin vara genom hela kedjan kan ge korrekt och tillförlitlig information till konsumenten.

RFID

RFID (Radio Frequency Identification) är en teknik som utnyttjar radiovågor för att överföra information. Ett RFID-system består av tre komponenter: tagg, läsare och datasystem. GS1:s standarder för RFID kallas för EPC.

Artikelinformation

GS1 Artikelinformation är en lösning för att elektroniskt utbyta information om artiklar, till exempel mått, vikt, artikelnummer och hållbarhet.

ESAP - Affärsprocesser för elektronisk handel

ESAP affärsprocesser för elektronisk handel används för att effektivisera handel mellan företag. Både köpare och säljare sparar tid och pengar när affärsprocessen, från avtal till faktura, sker elektroniskt och enligt överenskomna regler.