Avgifter och avtal

För Directory tillämpas en årsavgift som betalas i förskott vid årsskiftet. Avgiften styrs av företagets omsättning. Den första årsavgiften beror på antalet månader som är kvar av året vid avtalstecknandet. Om till exempel avtal för Directory tecknas i juni blir den första inbetalningen 7/12 av årsavgiften. I årsavgiften ingår publicering av obegränsat antal GLN.

Årsavgift

Årsomsättning (MSEK)

Årsavgift (SEK)

0-3

0

3-10

3 200

10-25

7 500

25-100

11 200

100-500

15 500

500-1 000

19 200

1 000-5 000

24 500

5 000-10 000

31 200

Mer än 10 000

34 500

Avgifter för kommuner, landsting, statliga myndigheter, universitet, högskolor och museer

Årsavgift (SEK)

29 200

Kom igång med Directory

För att ditt företag ska kunna sätta igång att söka, publicera och uppdatera information kring parter och platser måste ditt företag först abonnera på ett GS1 Företagsprefix från GS1 Sweden (för att skapa GLN) och samt teckna avtal för Directory.

Här kan du beställa ett abonnemang på GS1 Företagsprefix

Om du redan har ett GS1 Företagsprefix kan du logga in här och tecka avtal för Directory

Avtalsvillkor

Avtalsvillkor för Directory (pdf)

Personuppgiftsbiträdesavtal för Directory (pdf)