Tjänstebeskrivning

Tjänstebeskrivningen beskriver vilka regelverk och standarder som BarcodeCheck baseras på, vad som krävs för att bli kund till tjänsten samt hur tjänsten används.

Förutsättningar för att använda BarcodeCheck

  • Streckkoder eller palletiketter ska skickas tillsammans med ifyllt beställningsformulär till BarcodeCheck.
  • Ditt företag måste betala avgifterna för BarcodeCheck enligt gällande avtal.

Så fungerar BarcodeCheck

  • BarcodeCheck kontrollerar att en inskickad streckkod eller palletikett följer GS1-standard med avseende på streckkodens innehåll, kvalitet och läsbarhet.
  • Från att BarcodeCheck har tagit emot beställningsformulär och streckkoder eller palletikett tar det högst 5 arbetsdagar innan kontrollen är klar.
  • BarcodeCheck lagrar streckkoder och palletiketter i 4 månader efter utförd kontroll.

Detta får du som kund till BarcodeCheck

  • BarcodeCheck skickar en rapport efter utförd kontroll till den e-postadress som du angav vid beställningen. I rapporten framgår om streckkoden eller palletiketten följer GS1-standarder eller inte. Om streckkoden eller palletiketten inte följer GS1-standard anges vad som är fel, troliga orsaker till att felet har uppkommit samt rekommendationer för att åtgärda felet.
  • Du har tillgång till support måndag till fredag under kontorstid.

Styrande regelverk och standarder

GS1 General Specification
1D Barcode Verification Process Implementation Guideline
GS1 2D Barcode Verification Process Implementation Guideline
GS1 Logistics Label Guideline >
ISO/IEC 15416