Beställ streckkodskontroll

Med hjälp av BarcodeCheck kan du när som helst under produktens livscykel kontrollera alla typer av streckkoder – från streckkoder för konsumentförpackningar till streckkoder för transportmärkning.

Kontrollera streckkoder med BarcodeCheck

Så här gör du för att kontrollera dina streckkoder med BarcodeCheck:

  1. Logga in på MyGS1 och fyll i ditt företags kontaktuppgifter samt information om de streckkoder som du vill få kontrollerade. Om du inte har möjlighet att logga in till MyGS1, vänligen kontakta kundservice.
  2. Skriv ut beställningsbekräftelsen och skicka in den tillsammans med de fysiska streckkoderna som ska kontrolleras. Adress: GS1 Sweden AB, Attn: BarcodeCheck, Box 1178, 111 91 Stockholm.
  3. Inom fem till tio arbetsdagar efter att vi tagit emot streckkoderna skickar vi en rapport med resultatet av kontrollerna, beskrivningar av eventuella fel samt förslag på hur man kan gå tillväga för att rätta felen.
  4. Önskar ni få er rapport på engelska, vänligen uppge detta i beställningen. Vi lämnar annars rapporten på svenska.

Adress

GS1 Sweden
Att: BarcodeCheck
Box 1178
111 91 Stockholm

Leveransadress:
Västra Järnvägsgatan 15, 12 tr
111 64 Stockholm

 

Läs om våra avgifter och avtal

Gå till MyGS1 för att beställa en streckkodskontroll

Streckkodskontrollerna i BarcodeCheck

Vi läser av streckkoden för att se att den följer GS1-standarder och gör bland annat dessa kontroller:

  • Streckkoden är någon av GS1s streckkoder EAN-13, EAN-8, ITF-14, GS1-128, GS1 DataBar eller GS1 DataMatrix.
  • Det är rätt antal siffror i streckodens GS1-nummer.
  • Kontrollsiffran i streckkodens GS1-nummer är beräknad på rätt sätt.
  • Streckkoden har rätt storlek och strecken har rätt bredd.
  • Streckkoden har tillräckligt hög kontrast mellan mörka streck och ljus bakgrund.
  • Streckkoden är läsbar och innehåller inte några defekter.

För palletiketter och transportetiketter kontrollerar vi att etiketten följer standarden för GS1 Palletikett och GS1 Transportetikett.

Vi har även tilläggstjänsten PLUS där vi kontrollerar att GS1-artikelnummer (GTIN) på ytterförpackningsmärkningen eller palletiketten stämmer överens med Artikelinformationen.

Guiderna 1D Barcode Verification Process Implementation Guideline och GS1 2D Barcode Verification Process Implementation Guideline beskriver hur BarcodeCheck kontrollerar streckkoder.

Verifieringsrapporten från BarcodeCheck

I rapporten från BarcodeCheck framgår det om streckkoden har godkänts eller inte. Det finns även en beskrivning av eventuella fel och förslag åtgärder för att rätta felen. GS1-standarden är en rekommendation, men om streckkoden inte följer standarden finns det risk att streckkoden inte går att läsa av.