BarcodeCheck

BarcodeCheck är tjänsten som hjälper dig med att kontrollera läsbarhet, innehåll och kvalitet på streckkoderna så att de följer GS1-standard. Då kan du vara säker på att streckkoden fungerar vid avläsning till exempel i produktion, på lagret, i transporten, i butiken, på sjukhuset eller i mobilappen.

Korrekta streckkoder är en förutsättningför effektiv logistik och butiksdrift

Dagens informations- och varuflöden bygger på korrekta och väl fungerande streckkoder. Till exempel är detta en förutsättning för automatiskt varu- och informationsflöde av pallar vid in- och utleverans på lager.

Korrekta och läsbara streckkoder underlättar också kassapersonalens arbete i butik. Förutom att undvika onödiga vridningar och lyft går arbetet i kassan snabbare eftersom manuell inslagning av siffror kan undvikas. Konsumenten slipper med andra ord onödig väntetid i kassan, och får dessutom korrekt pris- och artikelinformation på sitt kvitto. Korrekta streckkoder är också en förutsättning för korrekta underlag vid försäljningsuppföljning.

Konsumenten väljer de produkter som går att skanna

Nyttan med BarcodeCheck kan allra bäst beskrivas med vad som händer om streckkoderna är felaktiga och inte går att läsa av!

  • På lagret kan en oläsbar streckkod leda till ökade kostnader, längre ledtider och sämre datakvalitet. När en streckkod inte går att läsa av måste informationen i streckkoden manuellt matas in i lagersystemet. Det tar längre tid och flödet in i lagret stoppas upp. Dessutom ökar risken för felskrivningar. För att pallen med den oläsbara streckkoden ska kunna hanteras i lagret är det vanligt att mottagaren märker om pallen, och då finns det risk att spårbarheten försvinner.
  • I butiken kan en oläsbar streckkod leda till minskad försäljning och längre köer. Det finns risk att en konsument som självskannar sina varor väljer ett annat varumärke om streckkoden inte går att skanna. I utgångskassan tar det längre tid att manuellt slå in artikelnumret än att läsa av en streckkod, vilket kan leda till längre kötider för konsumenten. När artikelnumret slås in manuellt ökar även risken för felinmatningar vilket kan leda till att konsumenten får betala fel pris och att försäljningsstatistiken inte stämmer.
  • På sjukhuset kan en oläsbar streckkod riskera patientsäkerheten. När en streckkod på till exempel en medicinburk, som är avsedd för en viss patient, inte går att läsa av måste information matas in manuellt i till exempel journalsystem. En manuell hantering ökar risken för felinmatningar, vilket minskar säkerheten för patienten och leder till ineffektivitet.