Avgifter för statliga myndigheter 2019

Statliga myndigheter betalar en årlig avgift för abonnemang på GS1 Företagsprefix. Avgifternas storlek beror på antalet anställda på myndigheten.

Abonnemangsavgift GS1 Företagsprefix

Antal anställda Årlig abonnemangsavgift exkl. moms
(SEK)
0-19 1 490
20-49 3 810
50-99 5 750
100-499 7 650
500-1 999 12 900
2 000-3 999 16 800
Fler än 4 000 20 150

Avgift enstaka nummer

 

Årlig abonnemangsavgift exkl. moms
(SEK)

Enstaka nummer (per styck) 1 490