Fakturafrågor

Har du frågor om en faktura från oss? Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna.

Hittar du inte svaret på din fråga kan du kontakta oss på fakturering@gs1.se 

Faktura från GS1 Sweden

Visa alla

GS1 är en global organisation som tillhandahåller nummerserier för att kunna identifiera produkter, platser, utrustning och mycket mer, främst med hjälp av streckkoder. Vi hjälper även dig som kund med guidning om hur du streckkodsmärker produkter så att de är läsbara i olika kassasystem och hur du kan dela information mellan dig och dina kunders affärssystem.

GS1 Sweden är en del av GS1 och hette tidigare EAN Sverige.

Du har ett eller flera årsabonnemang på GS1 Företagsprefix. Med företagsprefixet kan du till exempel märka dina produkter med streckkoder eller identifiera ditt företag med ett GLN (Global Location Number)

Det är med företagsprefixet som du skapar numret som syns under streckkoden eller EAN-koden som den också kallas.

Avgiften för GS1 Företagsprefix baseras på ditt företags senast taxerade årsomsättning. Mer om våra avgifter

Se filmen Vad är ett GS1 Företagsprefix om du vill veta mer.

Då kanske du använder nummerserien för att skapa GS1-kollinummer (SSCC) eller för att identifiera företaget med GLN (Global Location Number). Skickar ditt företag försändelser, till exempel paket och pallar, behöver de ha både kollinummer och streckkod.

Vill du säga upp ditt abonnemang fyller du i en uppsägningsblankett och skickar till oss. Uppsägningen ska vara oss tillhanda senast den 31 december för att du inte ska debiteras för nästkommande år. Efter uppsägningen får du inte ha några produkter märkta med GS1:s nummerserier på lager eller i butik. Observera att eventuella Validoo-tjänster kopplade till företagets GLN sägs då också upp.

Tänk på att noggrant undersöka inom din organisation om ni använder nummerserien eller inte, innan du säger upp abonnemanget. Sägs det upp finns det en risk att nummerserien inte går att återuppta senare. Nummerserien kan användas av många olika funktioner inom företaget, så hör med flera avdelningar.

Det kan du. Både du och företaget som ska ta över nummerserien behöver fylla i en överlåtelseblankett och skicka in till oss.

Kostnaden för en överlåtelse är 400kr. Observera att eventuella Validoo-tjänster kopplade till företagets GLN då också överlåts.

Directory är ett webbaserat verktyg där du kan publicera och uppdatera information om dina platser som är identifierade med hjälp av GLN (Global Location Number). Med Directory har du och dina affärspartners alltid tillgång till korrekt och uppdaterad kontaktinformation om varandra.

Directory används till exempel för att

 • slå upp betydelsen av ett GLN vid transporter
 • identifiera en part i ett EDI-meddelande

Logga in i Directory för att se vilka GLN ni har publicerat. Kontakta kundservice om du saknar inloggning till Directory.

Avgifterna baseras på ert företags omsättning, så det kan bero på att er omsättning har ökat. Läs mer om våra avgifter

Huvudadressen hämtas från Bolagsverket, men vi kan lägga upp en separat fakturaadress. Kontakta kundservice så hjälper vi dig. Får du faktura via e-mail kan du ändra e-mailadress dit fakturan ska skickas genom att logga in på MyGS1 och klicka på Företagsinformation. Där kan du även välja att få elektronisk faktura (EDI). Kontakta kundservice om du saknar inloggning till MyGS1.

Det gör du enklast genom att logga in på MyGS1 och ändra under Företagsinformation. Kontakta kundservice om du saknar inloggning till MyGS1.

Ja, du kan få din faktura elektroniskt. Meddela oss vem som är er samarbetspartner (fakturaväxel) och er elektroniska adress (GLN) på mailadress e-fakturering@gs1.se

Faktura från Validoo

Visa alla

Validoo tillhandahåller tjänster som ökar kvaliteten på din produktinformation. Validoo hjälper dig kvalitetssäkra, hantera och dela din digitala artikelinformation och dina bilder i butiker, apotek, hos grossister och online. 

Validoo Supplier (tidigare Validoo Item Leverantör) hjälper leverantörer att validera, lagra och dela artikelinformation och produktbilder. Tjänsten ger dig möjlighet att hantera ditt digitala produktsortiment och dela informationen till olika marknader. I Validoo Supplier ingår:

 • Automatisk validering av artikelinformation och produktbilder
 • Produktdata- och bildbank för ditt digitala sortiment
 • Kvalitetssäkring av artikelinformation och produktbilder

Validoo Supplier används ofta tillsammans med en systemleverantör till exempel Exder, Prevas, Dabas eller vårt eget inmatningssystem DataEntry.

Den årliga abonnemangsavgiften för Validoo Supplier baseras på ditt företags årsomsättning.

Validoo Buyer (tidigare Validoo Item Mottagare) är en prenumerationstjänst för artikelinformation och kvalitetssäkrade bilder som följer GS1-standard. Som mottagare får du bland annat:

 • Förhandsinformation från leverantörer vid sortimentsrevidering
 • Ta del av artikelinformation på konsument-, detaljist- och pallnivå
 • Datapool som möjliggör att ta emot information från andra marknader
 • Automatisk validering som följer GS1-standard för artikelinformation

Den årliga abonnemangsavgiften för Validoo Buyer baseras på ditt företags årsomsättning.

Validoo Receiver (tidigare Mottagare) är en prenumerationstjänst för artikelinformation och kvalitetssäkrade bilder som följer GS1-standard. Som mottagare får du bland annat:

 • Tillgång till lanserade produkter med tillhörande artikelinformation och bilder
 • Ta del av artikelinformation på upp till högsta beställningsbara nivå
 • Automatisk validering som följer GS1-standard för artikelinformation

Den årliga abonnemangsavgiften för Validoo Receiver baseras på ditt företags årsomsättning.

Kvalitetssäkring bild (tidigare mediatjänster) innebär att en bildspecialist hjälper dig säkerställa att din marknads- eller planogrambild håller rätt kvalitetsnivå. Bilderna används sedan för e-handel, hyllplanering och i marknadsföringssyfte.

Kvalitetssäkring av artikelinformation (tidigare Validoo Q-lab) innebär att en specialist manuellt jämför din digitala artikelinformation med ett fysiskt varuprov, en prototyp eller ett tryckoriginal.

Du har laddat upp produktbilder i bildbanken i Validoo kopplat till ett eller flera GTIN (GS1-artikelnummer). För detta betalar du en årlig avgift för varje GTIN du har med publicerade bilder. Information om avgifterna hittar du här

Validoo DataEntry är vårt GS1-verifierade och onlinesystem för att fylla i och skicka artikelinformation till retailers, grossister och andra mottagare. Årsavgiften baseras på antal publicerade artiklar per den 31 december.

Avgifter för publicering av nya artiklar faktureras månaden efter publicering. Fakturabeloppet blir då för återstående månader för året. Till exempel faktureras en halv årsavgift för artiklar publicerade i juli.

Vill du säga upp tjänsterna fyller du i en uppsägningsblankett och skickar till oss. Tänk på att uppsägningen ska vara oss tillhanda senast den 31 december för att du inte ska debiteras för nästkommande år.

Tänk på att information och bilder i Validoo inte längre blir tillgängliga för de ca 70 anslutna mottagare inom dagligvaruhandel, apotek, Systembolaget och Foodservice som tar emot information via Validoo. Andra mottagare är till exempel webbshoppar, appar, och kostplaneringstjänster.

För att överlåta ditt avtal med Validoo behöver även det GS1 Företagsprefix som är kopplat till Validoo-tjänsterna överlåtas. Både du och det företag som ska ta över företagsprefixet behöver fylla i en överlåtelseblankett och skicka in till oss.

Den årliga serviceavgiften för Validoo baseras på ert företags omsättning, så höjningen kan bero på att omsättningen ökat jämfört med tidigare år. Det kan också bero på att ni har fler GTIN med produktbilder publicerade och lagrade i Validoo. För DataEntry kan det bero på att ni har publicerat fler produkter eller på att er omsättning ökat.

Ja, du kan få din faktura elektroniskt. Meddela oss vem som är er samarbetspartner (fakturaväxel) och er elektroniska adress (GLN) på mailadress e-fakturering@gs1.se