Artikelinformation

Här finns svar på några av de vanligaste frågorna som når vår kundservice.

Hittar du inte svaret på din fråga om Artikelinformation här? Titta även i Handledningen för Artikelinformation.

Artikelinformationshuvud

Visa alla

Dokumentfunktion anger om artikelinformationen gäller ny artikel, ändrad artikel eller korrigering av artikelinformation. Observera att den dokumentfunktion som anges gäller hela artikelhierarkin.

Dokumentfunktion ska alltid anges i förhållande till befintlig artikelinformation i Validoo Item. Om exempelvis artikelinformation med ny artikel avvisas i Validoo Item ska artikelinformation korrigeras och sändas om. Vid omsändningen är detta fortfarande ny artikel.

Ny används när alla artiklar i artikelhierarkin är nya och introduceras för första gången. Används även när artikeln på toppnivå är ny och artiklarna på mellan- och basnivå är oförändrade.

Exempel 1: En ny artikel ska introduceras för första gången.
Exempel 2: En befintlig artikel på basnivå ska ingå i nya artiklar på mellan- och toppnivå.

Ändring Används när en eller flera artiklar i hierarkin ändrats, men ingen artikel har korrigerats. Ändringen kräver inte att artikeln ges ett nytt GTIN, enligt GS1s GTIN-regler. Ett exempel på en sådan ändring är att artikelns förvaringstemperatur ändras. Får endast anges för artikel som är känd av köparen.

Exempel: Artiklar på mellan- och toppnivå ska utgå ur sortimentet. Artikeln på basnivå ingår i en annan hierarki. Sluttidpunkt för utgående artikel ska anges.

Korrigering används när en eller flera artiklars artikelinformation har korrigerats. Korrigering innebär att tidigare insänd information är felaktig och korrigeras, utan att artikeln ändras, exempelvis korrigering av stavfel i artikelbenämning. Får endast anges för artikel som är känd av köparen.

Exempel: En uppgift för artikeln på mellannivå ska korrigeras. Övriga nivåer påverkas inte av korrigeringen.

För att Radera en artikel, se Validoo Item Operations Manual, avsnitt "Deleting or changing a published Catalogue Item, Catalogue Item Hierarchical Withdrawal".

Termen Senaste ändringstidpunkt möjliggör versionskontroll genom att ange den tidpunkt då artikelinformationen senast ändrades i informationslämnarens databas.

 • Ange datum och tid för den nya versionen för ny eller ändrad artikel.
 • Ange det senaste datumet då artikelinformationen ändrades, om artikeln inte har ändrats.

I artikelinformationen kan endast GLN som har skapats med hjälp av ett GS1 Företagsprefix som är utdelat av GS1 Sweden, en GS1-organisation i ett annat land eller av GS1 Global Office användas.

Artikelidentitet

Visa alla

I artikelinformationen ska ett GTIN (GS1-artikelnummer) alltid bestå av 14 siffror. Fyll därför ut med inledande nollor för GTIN-13 och GTIN-8. Det är endast artikelnumrets format som ändras, och artikelnumrets betydelse förblir oförändrat.

Exempel:

 • GTIN-13: 07300011000017
 • GTIN-8: 00000073000013

Det finns internationella regler för vilka förändringar av en artikel som kräver att artikeln får ett nytt GTIN (GS1 artikelnummer) respektive vilka ändringar som är tillåtna utan att GTIN byts ut.

Du ska byta GTIN vid ändring av:

 • varumärke
 • förpackningens mått
 • innehållets volym eller vikt
 • jämförmängd
 • inneliggande artiklar (antal eller sort)
 • artikelns sammansättning (som kan ha betydelse för konsumenten). Exempel: En artikels sammansättning ändras från glutenfri till att innehålla gluten. Ändringen påverkar konsumenter som är glutenintoleranta.

Du behöver inte byta GTIN vid

 • ny design på förpackningen
 • kampanjer där material, som till exempel tävlingsinformation, bipackas eller trycks på förpackningen, under förutsättning att volym, vikt eller pris inte ändras
 • ny leverantör som marknadsför befintligt varulager
 • en artikel ändrar status från icke-beställningsbar till beställningsbar.

Läs mer om de internationella GTIN-reglerna

GTIN-reglerna beskriver vilka förändringar av en artikel som kräver att artikeln får ett nytt GTIN (GS1-artikelnummer) respektive vilka ändringar som är tillåtna utan att GTIN byts ut. Ett yttermått får ändras med högst 20 %, utan att artikeln behöver få ett nytt GTIN.

Läs mer om de internationella GTIN-reglerna

Ett vanligt fel i artikelinformationen är att bredd och djup har förväxlats. För att artikelinformationen ska bli rätt behöver värdena för höjd och bredd ändras, vilket ofta leder till att ändringen är större än 20 % och utanför GTIN-reglerna. Det är då tillåtet att skicka om artikelinformationen med status korrigering utan att behöva tilldela artikeln ett nytt GTIN. Detta är under förutsättning att artikeln är ny och inte redan finns på marknaden.

Tänk på att, om felet upptäcks sent, kan det ha stor påverkan på varumottagarens förberedelser för lansering, till exempel planeringen av artikelns placering i hyllan. Uppmärksamma gärna din handelspart på att ny information med stora korrigeringar har skickats.

I artikelinformationen kan endast dessa GTIN användas:

 • Alla GTIN som har skapats med hjälp av ett GS1 Företagsprefix som är utdelat av GS1 Sweden, en GS1-organisation i ett annat land eller av GS1 Global Office.
 • I Sverige kan ett viktvarunummer (börjar på ”2X..”) anges som GTIN för konsumentartiklar med varierande vikt. I vissa länder, till exempel Nederländerna, är det inte tillåtet att ange ett viktvarunummer som GTIN, utan ett ”riktigt” GTIN måste anges. Leverantören måste därför ta reda på vad som gäller för respektive mottagare i olika länder.
 • ISSN och ISBN kan anges som GTIN för böcker, enligt ett avtal mellan GS1 och ISSN respektive ISBN.

Informationen till hyllkantsetiketten hämtas från termer angivna i artikelinformationen. Det är viktigt att leverantören fyller i informationen på rätt sätt eftersom den är avsedd att gå direkt ut till hyllkanten i butik. Bilden nedan visar ett exempel på hur informationen till en hyllkantsetikett hämtas från artikelinformationen.

Hyllkants/kvittotext

Hyllkants/kvittotext får inte innehålla varumärke eller storlek.

 • Vanligt fel: Varumärke och förpackningsstorlek är angiven i Hyllkants/kvittotext

Hyllkants/kvittotext: ”Superwash Sens 750” är angiven i artikelinformationen. Eftersom varumärke och förpackningsstorlek även anges i respektive term i artikelinformationen kommer dessa benämningar att upprepas på hyllkantsetiketten.

Jämförpris

Jämförpris beräknas med hjälp av pris och Jämförmängd färdigvara enligt:

Pris delat med Jämförmängd färdigvara

Observera att priset för artikeln inte anges i artikelinformationen utan av butiken.

Exempel:

Leverantören har angett i artikelinformationen att en förpackning tvättmedel räcker till 20 st tvättar:

 • Jämförmängd färdigvara, värde: 20
 • Måttenhet för förpackningens innehåll: PCE (styck)
 • Typ av jämförelse, kod: PER_WASH (per tvätt)

Butikens pris: 29.90 Kr/Förp

Jämförpris: 29.90/20=1.50 Kr/tvätt

För fisk anges svensk och latinsk benämning i termerna artikelbenämning respektive hyllkants/kvittotext i artikelinformationen.

 • Artikelbenämning – Latinskt namn, ex: Salmo salar
 • Hyllkants/kvittotext – Svenskt namn, ex: Lax

Tullstatistiskt nummer/harmoniseringskod anges när köparen ska förtulla artiklar som importeras. Numret utfärdas av tullverket. Om köparen inte ska förtulla artiklar behöver inget nummer anges.

Målmarknadsområde är det land eller annat geografiskt område där leverantören har beslutat att göra artikeln tillgänglig för köpare. Detta styr inte på något sätt var köparen kan återförsälja artikeln till konsumenter.

GS1s globala standard för artikelinformation anger vilka termer som är globala och vilka som kan variera per målmarknadsområde respektive mottagare. GS1s internationella GTIN-regler gäller däremot för alla målmarknadsområden. GTIN-reglerna beskriver vilka förändringar av en artikel som kräver att artikeln får ett nytt GTIN (GS1-artikelnummer) respektive vilka ändringar som är tillåtna utan att GTIN byts ut.

Artikelnivå

Visa alla

En artikel kan förekomma på tre olika nivåer:

 • Basnivå – den lägsta nivå i en artikelhierarki. En basnivå ingår alltid i en annan artikel på mellan- eller toppnivå, men har i sig inga ingående artiklar som identifieras med GTIN (GS1-artikelnummer).
 • Mellannivå – den mellersta nivån i en artikelhierarki. En artikel på mellannivå innehåller andra artiklar och ingår samtidigt själv i en artikel. En artikel på mellannivå kan innehålla artiklar på basnivå eller andra artiklar på mellannivå.
 • Toppnivå - den högsta nivån i en artikelhierarki. En artikel på toppnivå innehåller andra artiklar men ingår själv inte i en annan artikel.

För varje artikel på topp- och mellannivå ska de ingående artiklarna på nästa lägre nivå i artikelhierarkin anges.

Exempel: På en pall står 24 st lådor. Varje låda innehåller 6 st schampoflaskor. Pallen är toppnivån, en låda med schampoflaskor är mellannivån och en schampoflaska är basnivån.

Artikelnivå Artikel Ingående artikel

Antal inneliggande

artiklar (st)

Toppnivå Pall med lådor Låda med schampoflaskor 24
Mellannivå Låda med schampoflaskor Schampoflaska 6
Basnivå Schampoflaska - -

Äpplen som säljs per vikt paketerade i en låda

 • Basnivå: Låda med äpplen
 • Mellannivå: Ingen mellannivå om lådorna är ställda på en pall.
 • Toppnivå: Pall med ett antal lådor

Bakpotatis som säljs per styck paketerade i en låda

 • Basnivå: 1 st oförpackad bakpotatis
 • Mellannivå: Låda med bakpotatis
 • Toppnivå: Pall med ett antal lådor

Bakpotatis som säljs per vikt och paketerade i en låda

Lådorna står på en halvpall och halvpallen står på en helpall.

 • Basnivå: Låda med bakpotatis
 • Toppnivå: Pall med ett antal lådor

På en expopall finns ofta konsumentförpackningar i öppnade ytterförpackningar. I artikelhierarkin ingår konsumentartikeln på basnivån, och expopallen är den beställningsbara samt logistiska enheten på toppnivån.

Exempel: På en expopall står 42 st förpackningar som innehåller konsumentförpackningar med kattmat.

Artikelnivå Artikel Ingående artikel Antal inneliggande artiklar (st)
 Toppnivå  Expopall  Konsumentförpackning med kattmat  324
 Basnivå  Konsumentförpackning med kattmat  -  -

 

Observera att de öppnade ytterförpackningarna inte ska anges som artikel på mellannivå eftersom att de inte har samma logistiska egenskaper som oöppnade ytterförpackningar. Om öppnade ytterpackningar anges som om de vore oöppnade kan det leda till problem i handelns varuförsörjning till butik.

Produktklass

Visa alla

Produktklass anger hur artikeln klassificeras enligt GPC (Global Product Classification). GPC är obligatoriskt för alla artikelnivåer i en hierarki.

I sortrena artikelhierarkier kan samma produktklass som på basnivån användas för alla nivåer i hierarkin. För blandade artikelhierarkier väljs en produktklass för blandningen (variety pack) eller en av de ingående artiklarnas produktklass för hela hierarkin.

Läs mer om GPC och GPC-sök

Artikelstatus

Visa alla

Artikelstatus anger om artikeln är avsedd att säljas till slutkonsument, om den är en logistisk enhet och beställningsbar. Observera att samma artikel kan ha flera av dessa egenskaper:

 • En artikel som är en konsumentartikel kan även vara beställningsbar (för fysiskt stora konsumentartiklar saknas ibland artikel på mellannivå).
 • En beställningsbar artikel kan även vara en logistisk enhet (till exempel en exponeringspall).

Exempel: Flaskor med mineralvatten kan säljas till konsumenten antingen en och en eller i ett 6-pack. Beställningsbar enhet är ett 6-pack med flaskor eller en låda med 4 st 6-pack. Den logistiska enheten är en pall med 24 st lådor. 

Termen Lanseringstidpunkt är det datum och tid från och med när en artikel är tillåten att säljas till slutkund, det vill säga lanseringsdatumet.

Termen Första leveranstidpunkt är det första datum som artikeln kan levereras enligt gällande leveransvillkor, oberoende av leveransplats.

Termen Tillgänglighetstidpunkt är den första tidpunkt som leverantören kan ta emot beställningar. Detta datum ska inte förväxlas med Lanseringstidpunkt då en ny artikel ska finnas på butikshyllorna.

Om lanseringsdatumet anges som Tillgänglighetstidpunkt finns en risk att artikeln blir tillgänglig för beställning i köparens inköpssystem för sent. Det kan i värsta fall leda till tomma hyllor på lanseringsdagen eller, i näst värsta fall, till onödigt manuellt arbete.

För säsongsvaror anges den period som en artikel är beställningsbar med Tillgänglighetstidpunkt och Sista tillgänglighetstidpunkt. Om ny säsong ska anges skickas en korrigering av artikelinformationen med nya datum.

Nedan visas ett exempel för en säsongsartikel som introduceras, finns tillgänglig tre säsonger, och sedan utgår ur sortimentet.

Säsong 1

 • T0153 Dokumentfunktion, kod: Ny artikel
 • T4727 Tillgänglighetstidpunkt : 2015-10-15
 • T4726 Sista tillgänglighetstidpunkt: 2015-12-27

Säsong 2

 • T0153 Dokumentfunktion, kod: Ändring
 • T4727 Tillgänglighetstidpunkt : 2016-10-14
 • T4726 Sista tillgänglighetstidpunkt: 2016-12-27

Säsong 3:

 • T0153 Dokumentfunktion, kod: Ändring
 • T4727 Tillgänglighetstidpunkt: 2017-10-14
 • T4015 Sluttidpunkt för utgående artikel: 2017-12-27

Förpackning

Visa alla

För artiklar som har lastbärare i form av en av Svenska Retursystems pallar ska Förpackningstyp, Palltyp och Pant för returnerbar förpackning fyllas i. Vid validering i Validoo Item räknas den i kodlistan angivna lastbärarvikten in i totalvikten. I de fall olika standardvikter är angivna i kodlistorna för Palltyp och Pant för returnerbar förpackning, så används vikten som hör till pantkoden.

  T0137 Förpacknings-/kollityp, kod T2244 Palltyp, kod T0148 Pant för returnerbar förpackning, kod
SRS halvpall svar 11,2 kg PX-pall 10 - ISO 0-pall  07350000486100
SRS halvpall svart (brygg) 11,2 kg PX-pall 10 - ISO 0-pall  07350000486117
SRS halvpall svart 7,6 kg PX-pall 10 - ISO 0-pall  07350000482256
SRS helpall grå PX-pall 11 - ISO 1-pall  07350000486315

För artiklar som har någon av Svenska Retursystems lådor som förpackningtyp anges "T0137 Förpacknings-/kollityp, kod" till CR – Back och "T0148 Pant för returnerbar förpackning, kod" för respektive modell av lådan.

För pallar som inte har pant ska Förpackningstyp och Palltyp anges. För till exempel en engångshalvpall, anges "T0137 Förpacknings-/kollityp, kod" till PX – pall och "T2244 Palltyp, kod" till 10 - ISO 0-pall.

Förpackningsmaterial ska anges när:

 • artikelns förpackningsmaterial ska återvinnas och leverantören inte har betalat förpackningsavgift för återvinning för artikeln.

Förpackningsmaterial behöver inte anges när:

 • artikeln inte har något förpackningsmaterial (t.ex. en bakpotatis), eller
 • artikeln har returemballage (som därmed inte ska gå till återvinning).

Varför behöver man ange förpackningsmaterial?

I Sverige finns ett lagstiftat producentansvar för återvinning av förpackningsmaterial. Eftersom återvinningen inte bär sina egna kostnader finansieras verksamheten med avgifter.

Det är företaget som säljer varor till konsumenten som ansvarar för att avgiften är betald. Handelsledet måste därför få veta om leverantören redan har betalat eller inte. Om leverantören inte har betalat avgiften måste handlaren dessutom få veta vilket förpackningsmaterial det är, för att kunna betala rätt avgift.

Hur anges förpackningsmaterial i artikelinformationen?

Exemplen visar hur artikelinformationen ska fyllas i för några olika fall.

Exempel 1: Förpackningsavgiften är betald. Förpackningsmaterial behöver därför inte anges.

  Basnivå Mellannivå Toppnivå
  Chokladkaka 200g    
Villkor för förpackningsmaterial Ja Ja Nej
Är förpackningen returnerbar Nej Nej Nej
Förpacknings-/kollityp, kod Omslag Låda Pall
Förpackningsmaterial, kod - - -
Förpackningsmaterialets vikt - - -
       

Exempel 2: Förpackningsavgiften är inte betald. Förpackningsmaterial behöver därför anges, förutom för artikeln på toppnivå eftersom den är returemballage.

  Basnivå Mellannivå Toppnivå
  Tomater 400g  Låda, 16 burkar  Helpall, 36 lådor
Villkor för förpackningsmaterial Nej Nej Nej
Är förpackningen returnerbar Nej Nej Ja
Förpacknings-/kollityp, kod Burk-metall (med etikett av papper) Låda Pall
Förpackningsmaterial, kod Metall Wellpapp -
Förpackningsmaterialets vikt 38 gram 263 gram -
       
Förpackningsmaterial, kod Papper/kartong -  
Förpackningsmaterialets vikt 8 gram -  
    -  

 Exempel 3: Förpackningsavgiften är inte betald. Förpackningsmaterial behöver därför anges, förutom för artikeln på basnivå eftersom den är oförpackad.

  Basnivå Mellannivå Toppnivå
  Tomater 400g  Låda, 16 burkar  Helpall, 36 lådor
Villkor för förpackningsmaterial Nej Nej Nej
Är förpackningen returnerbar Nej Nej Nej
Förpacknings-/kollityp, kod Burk-metall (med etikett av papper) Låda Pall
Förpackningsmaterial, kod - Wellpapp Trä
Förpackningsmaterialets vikt - 216 gram 25000 gram
       

Mått

Visa alla

Höjd, bredd och djup för konsumentartiklar definieras utifrån den sida som ska visas mot konsumenten. Det spelar ingen roll om en artikel placeras på en hylla, i ett skåp eller i en box.

Läs mer om mätregler för förpackningar 

Framsidan är den sida med störst yta som också används för att sälja artikeln till konsumenten, det vill säga den sida som är märkt med till exempel artikelbenämning och/eller varumärket. Definitionen gäller även förpackningar som i hyllan placeras på annat sätt, till exempel bordsmargarin. Framsidan definieras då som margarinpaketets lock, eftersom varumärket är störst på denna sida.

Staplingshöjd anges för förpackningar vars staplingshöjd inte är densamma som artikelns höjd och/eller lavhöjd. Exempel: ask för bordsmargarin, returlådor, SRS-backar eller hinkar.

I bilden visas hur en artikels höjd och staplingshöjden räknas ihop till stapelns totala höjd.

Förpackningsguide för dagligvaror, utgiven av ECR Sverige, finns rekommendationer för maximal pallhöjd samt maxvikt för konsumentartikel, ytterförpackning och pall. Rekommendationerna, eller de mottagarspecifika reglerna, har tagits fram för att göra det möjligt att optimera lastbilstransporter och förvaring i hyllställage i distributionscentraler.

De mottagarspecifika reglerna används av vissa köpare, men används inte av andra köpare. Om köparen använder sig av mottagarspecifika reglerna kontrolleras dessa i Validoo Item, på uppdrag av köparen.

Inom dagligvaruhandeln gäller följande rekommendationer:

 • Pallhöjd max 1250 mm
 • Palls vikt max 1 000 000 gram
 • Konsumentartikels vikt max 15 000 gram
 • Ytterförpacknings vikt max 15 000 gram
 • Halvpalls vikt max 500 000 gram
 • 1/3-palls vikt max 334 000 gram
 • 1/4-palls vikt max 225 000 gram

Även om köparen använder sig av de mottagarspecifika reglerna kan köparen göra ett undantag, eller en så kallad dispens, för vissa typer av artiklar. Det är köparen som avgör om de tillåter en högre höjd är maximal pallhöjd eller större vikt än maxvikt, och det är köparen själv som beviljar och administrerar dispenserna. Kontakta därför din köpare för att få dispens från de mottagarspecifika reglerna.

Förvaring och hantering

Visa alla

Antal ingående lav och Antal per lav är inte obligatoriska uppgifter och bör inte anges när en exponeringsenhet är en helpall.

Staplingsbarhet innehåller uppgift om hur många förpackningar som kan staplas på varandra utan att varorna skadas. Om den högsta stapel som kan ställas upp består av tre förpackningar ska värdet vara 3.

I vissa fall omräknas staplingsbarheten till vilken vikt förpackningen tål. Därför ska antalet anges även om det aldrig är aktuellt att stapla förpackningstypen upp till det angivna antalet.

Förpackningshierarki

Visa alla

Att beskriva en bryggeripall - exempel

En bryggeripall består av en helpall med två halvpallar på. På varje halvpall står två brätten med 24 flaskor i varje. 4 lager brätten och flaskor är staplade på varandra. Längst upp på varje stapel finns ett tomt brätte som låser den översta laven flaskor. Flaskorna, brättena och pallarna har pant vilket ska anges i artikelinformationen. Varje artikel i Artikelinformation kan ha information om en eller flera panter. Till varje pant kan knytas ett visst antal.

Artikelhierarkin består av tre nivåer:

Toppnivå

 • Toppnivån är helpallen.
 • Mått och vikt inkluderar helpallens höjd och vikt.
 • Förpackningstyp: pall.
 • Om returhelpall med pant används anges pantkod för returhelpall.

Mellannivå

 • Mellannivån är halvpallen med de två staplarna på.
 • För en mixad pall har artikelhierarkin flera artiklar på mellannivå.
 • Mått och vikt inkluderar halvpallens höjd och vikt.
 • Förpackningstyp: pall.
 • Om returhalvpall med pant används anges pantkod för returhalvpall.
 • Mellanartikeln innehåller även panten för de 10 brätten som finns på varje halvpall.

Basnivå

 • Den lägsta nivån i artikelhierarkin är basnivån, som i detta fall är en 1½-liters PET-flaska med dricka.
 • För en mixad pall har artikelhierarkin flera artiklar på basnivå.
 • Pantkod för 1½-liter PET anges.

Så här anges artikelhierarkin och panterna för en sortren respektive mixad pall:

Sortren pall

Artikelnivå Artikel Ingående artikel Antal innel. artiklar (st) Pant/antal
Toppnivå Helpall Halvpall 2 Pantkod för returhelpall / 1 st
Mellannivå Halvpall Flaska 192 Pantkod för returhalvpall /1 st
Pantkod för brätte/ 10 st 
Basnivå Flaska - - Pant för PET 1½ l /1st

 

Mixad pall

Artikelnivå Artikel Ingående artikel Antal innel. artiklar (st) Pant/antal
Toppnivå Helpall Halvpall A
Halvpall B
1 st Halvpall A
1 st Halvpall B
Pantkod för returhelpall / 1 st
Mellannivå Halvpall A Flaska A 192 Pantkod för returhalvpall /1 st
Pantkod för brätte/ 10 st 
Mellannivå Halvpall B Flaska B 192 Pantkod för returhalvpall /1 st
Pantkod för brätte/ 10 st
Basnivå Flaska A - - Pant för PET 1½ l /1st
Basnivå Flaska B - - Pant för PET 1½ l /1st

Livsmedelsinformation

Visa alla

Det finns två sätt:

A. Komponentklassen används

För en sammansatt artikel som består av olika ingående komponenter som inte har egna GTIN ska ingrediensförteckningen för de olika ingående komponenterna redovisas var och en för sig om detta klart framgår av vad som angivits på förpackningen.

Läs mer om hur du använder Komponentklassen i Handledningen för Artikelinformation.

B. Komponentklassen används ej

För en sammansatt artikel som består av olika ingående artiklar som inte har egna GTIN ska ingrediensförteckningarna för de olika artiklarna redovisas efter varandra.

Exempel: En förpackning består av både serranoskinka och chorizo. Ingredienser redovisas som "INGREDIENSER: Serranoskinka: Skinka, salt, konserveringsmedel (E252) Chorizo: Griskött, salt, kryddor, färgämne (E120)."

Läs mer om hur du använder Komponentklassen i Handledningen för Artikelinformation.

OBS!

Notera att vissa mottagare inte kan ta emot information som anges med hjälp av komponentklassen och då får man ange informationen enligt sätt B.

Det finns två sätt:

A. Komponentklassen används

För en sammansatt artikel som består av olika ingående komponenter som inte har egna GTIN ska näringsdeklaration för de olika ingående komponenterna redovisas var och en för sig om detta klart framgår av vad som angivits på förpackningen.

B. Komponentklassen används ej

För en sammansatt artikel som består av olika ingående artiklar som inte har egna GTIN ska näringsdeklarationen redovisas gemensamt för de olika artiklarna. Detta sker genom att slå ihop de olika näringsvärdena per näringsämne. 

Läs mer om hur du använder Komponentklassen i Handledningen för Artikelinformation.

OBS!

Notera att vissa mottagare inte kan ta emot information som anges med hjälp av komponentklassen och då får man ange informationen enligt sätt B.

Halt av tillsatt koffein ska redovisas i ingrediensförteckningen, så som det står på produktförpackningen. Observera att koffein som finns naturligt, som i till exempel kaffe och te, inte behöver redovisas i ingrediensförteckningen.

Allergener ska anges med hjälp av termerna T4078 Allergentyp, kod och T4079 Innehållsnivå, kod samt i T4088 Ingrediensförteckning.

Användargruppen för Livsmedelsinformation rekommenderar även att allergenerna markeras med versaler, det vill säga stora bokstäver, i T4088 Ingrediensförteckning.

Exempel: I ingrediensförteckningen på förpackningen är allergenen mjölk angiven med fet text eller i kursiv text som mjölk. I T4088 Ingrediensförteckning är allergenen MJÖLK angiven med versaler.

Om din produkt innehåller laktos så ska du i term ”T4078 Allergentyp, kod” ange att produkten innehåller MJÖLK.

Ja, du ska ange allergener i term ”T4078 Allergentyp, kod” i Livsmedelsinformationen även om din produkt, till exempel en förpackning med ägg, saknar ingrediensförteckning. Genom att rätt allergener är angivna kan mottagaren enkelt sortera produkter efter allergentyp i sin produktdatabas.

Övrigt

Visa alla

Alla artiklar som ska säljas per styck ska ha ett GTIN, även om de är oförpackade och saknar streckkod. För degämnen som gräddas i butik och sedan säljs till konsument gäller följande rekommendation:

 • T4037 Är artikeln en konsumentartikel = true
 • T0137 Förpacknings- /kollityp = 9J (oförpackad)

Leverantören avgör om det är det ogräddade degämnet eller förpackningen som degämnena ligger i som är den beställningsbara artikeln. Höjd, bredd och djup för degämnet mäts enligt mätreglerna för konsumentartiklar.

Så här anges artikelinformationen för artiklar med varierande mått, till exempel kött, fisk, ost, frukt och grönsaker, där mängden av produkten i förpackningen kan variera och priset varierar med mängden.

Är artikeln en variabelmåttvara

I artikelinformationen anges ja/true för termen Är artikeln en variabelmåttvara, för att ange att artikeln har varierande mått. Termen är en ja/nej-indikator som är obligatorisk på alla artikelnivåer eftersom vissa artiklar, till exempel ost, kan ha en variabel vikt på basnivå, men på mellannivå ha en fast vikt.

GS1-artikelnummer (GTIN, Global Trade Item Number)

En konsumentförpackning som har varierande vikt numreras med ett viktvarunummer. Eftersom GTIN alltid ska bestå av 14 siffror i artikelinformationen, så ska det 13-siffriga viktvarunumret fyllas ut med en inledande nolla. När viktvarunumret ska anges i artikelinformationen ersätts de fyra siffrorna som anger priset i kronor eller vikten i kilogram med fyra nollor. Kontrollsiffran räknas därefter ut på nytt.

Läs mer om viktvarunummer

Observera att det endast är konsumentförpackningen, som befinner sig på basnivån i artikelhierarkin, som numreras med ett viktvarunummer. Artiklarna på mellannivå och toppnnivå ska inte numreras med ett viktvarunummer utan med GTIN (GS1-artikelnummer).

Artikelns bredd, höjd, djup, bruttovikt samt förpackningens innehåll

Mät och väg flera enheter för att räkna ut genomsnittsvärden för artikelns mått, och ange genomsnittsvärdena i artikelinformationen.

Artikelinformation för böcker anges enligt nedan:

 • Informationslämnaren - GLN (GS1-lokaliseringsnummer) för beställningsmottagare, det vill säga den part som artiklarna beställs från. Kan vara avtalspart eller distribunal.
 • Varumärke - Namn på författaren (Efternamn, Förnamn)
 • Varubenämning - Bokens titel och förlag/imprint. Avskiljt med ”/”.
 • Hyllkants-/kvittotext - Bokens titel. Titeln kan behöva förkortas för att få plats.
 • Förpackningsstorlek, text - Bandtyp (inbunden/pocket/karton/ljudbok)
 • Artikelns bredd, höjd och djup – Bokens mått anges enligt bilden till höger.