Lista med GS1-prefix

GS1 Sweden är en del av GS1s globala nätverk med mer än 110 lokala GS1-organisationer. Varje lokal GS1-organisation använder sitt tilldelade GS1-prefix för att dela ut GS1 Företagsprefix till sina kunder.

De inledande siffrorna i ett GS1 Företagsprefix talar endast om i vilket land företagsprefixet är uttaget, och siffrorna är ingen garanti för att produkten är tillverkad i det landet.

Visa lista med GS1-prefix på GS1s globala webbplats