Så beräknas kontrollsiffran

För att beräkna kontrollsiffran används GTIN-13 som exempel, men kontrollsiffran för andra GS1-nummer beräknas på motsvarande sätt.

Beräkna kontrollsiffra här>

Exempel

  1. GTIN-13 utan kontrollsiffra: 730001100001K
  2. Summera varannan siffra från höger. 1+0+0+1+0+3=5
  3. Multiplicera summan med talet 3. 5 X 3 = 15
  4. Summera de återstående siffrorna. 0+0+1+0+0+7=8
  5. Addera resultatet till föregående uträkning. 15+8=23
  6. Totalsumman subtraheras från närmaste högre tiotal, i detta fall 30. Kontrollsiffran blir 30-23=7 och GTIN-13: 7300011000017

Observera: Om den summa som ska dras från närmast högre tiotal i sig själv är ett jämnt tiotal så blir kontrollsiffran=0.